Beroep insolventiemedewerker

Insolventiemedewerkers kijken documenten na met betrekking tot eigendommen die het voorwerp zijn van een gedwongen verkoop. Zij helpen klanten wier eigendom door banken wordt teruggevorderd wegens niet-betaling van hun hypotheek door te beoordelen welke mogelijkheden de eigenaar heeft om zijn eigendom te redden.

Insolventiemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Executie

  De wetgeving rond de invordering van een lening of schuld die een debiteur of kredietnemer niet heeft afbetaald en waarvan betalingen zijn veronachtzaamd, door de verkoop van activa die als zakelijk onderpand voor de lening zijn gebruikt.

 • Hypotheekleningen

  Het financiële stelsel voor het verwerven van geld door eigenaren of toekomstige eigenaren van onroerend goed, waarin de lening op de onroerende zaak zelf is vastgelegd, zodat de kredietgever de goederen in bezit kan nemen indien de kredietnemer niet over de verschuldigde betalingen beschikt.

Vaardigheden

 • Documenten van hypotheekleningen onderzoeken

  Onderzoek documenten van hypothecaire kredietnemers of van financiële instellingen, zoals banken of kredietinstellingen, betreffende een lening die op een onroerend goed is verstrekt om de betalingsgeschiedenis van de lening, de financiële staat van de bank of de kredietnemer te onderzoeken en andere relevante informatie om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

 • Communiceren met bankiers

  Communiceren met professionals op het gebied van bankieren om informatie te verkrijgen over een specifiek financieel geval of een specifiek project voor persoonlijke of zakelijke doeleinden, of namens een cliënt.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Financiële situatie van schuldenaren beoordelen

  Fe financiële omstandigheden van de wanbetaler beoordelen door de persoonlijke inkomsten en uitgaven te evalueren, evenals de balans met de waarde van het huis, de bankrekening, de auto en andere activa.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Financiële geschillen behandelen

  Omgaan met geschillen tussen personen of organisaties, zowel openbare als particuliere, die te maken hebben met financiële, boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden.

Optionele kennis en vaardigheden

conflictbeheersing toepassen advies geven over conflictbeheersing insolventiewetgeving vastgoedmarkt onderzoeken vastgoedwaarden vergelijken vastgoed taxeren bankactiviteiten kredietwaardigheid controleren schuldsystemen advies geven over de waarde van vastgoed informatie geven over vastgoed terugneming schuldonderzoeken uitvoeren kandidaat-leners interviewen

Source: Sisyphus ODB