Beroep inspecteur belastingen

inspecteur belastingen
Credits: Shutterstock.com

Belastinginspecteurs zijn verantwoordelijk voor de berekening van de belastingen en de verzekering van de tijdige betaling ervan door personen en organisaties. Zij verstrekken informatie en richtsnoeren met betrekking tot de belastingwetgeving en onderzoeken financiële documenten en rekeningen om na te gaan of de wetgeving wordt nageleefd. Ook onderzoeken zij stukken om fraude te onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur belastingen

 • Vordert belastingen in van personen of ondernemingen, conform de voorgeschreven wet- en regelgeving.
 • Houdt relevante veranderingen bij (bijv. m.b.t. belastingwetgeving, boekhoudkundige procedures, theorie) om financiële informatie degelijk te kunnen evalueren.
 • Stelt rapporten op over documenten, inspecties, bewijsstukken, ondervragingen, etc.
 • Overlegt met belastingbetalers of hun vertegenwoordigers, bijv. om problemen met teruggaves te bespreken en/of om kwesties, wet- en regelgeving inzake teruggave te bespreken. of
 • Informeert personen, ondernemingen of bedrijven over de uitkomst van de belastingcontrole.
 • Stuurt herinneringen naar belastingbetalers in geval van achterstallige betalingen
 • Brengt belastingbetalers op de hoogte wanneer er te veel of te weinig belasting is betaald, onderneemt actie (uitvoeren terugbetaling of vorderen bijbetaling).
 • Verricht onafhankelijk veldwerk en onderzoek naar belastingaangiftes om de juistheid van informatie na te gaan of belastingverplichtingen te kunnen aanpassen.
 • Controleert gearchiveerde belastingaangiften om te bepalen of opgevoerde heffingskortingen of aftrekposten wettelijk toegestaan zijn.
 • Controleert geselecteerde aangiftes om te bepalen welke aangiftes in aanmerking komen voor bepaalde audits.

Gerelateerde beroepen belastingen

 • Belastingambtenaar
 • Juridisch beroepen, overige vakgebieden

Kennis

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Publiekrecht

  Het deel van het recht dat de betrekkingen tussen particulieren en de overheid regelt en dat de betrekkingen tussen particulieren regelt die rechstreeks van belang zijn voor de samenleving.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

Vaardigheden

 • Belastingen innen

  De door organisaties en personen aan de overheid te betalen bedragen innen, volgens de voorschriften en correcte berekening, waarbij ervoor wordt gezorgd dat niemand meer of minder betaalt dan hij of zij verplicht is.

 • Belastingdocumenten inspecteren

  Bestanden en documentatie over belastingzaken inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van onjuiste of bedrieglijke activiteiten en dat de procedure in overeenstemming is met de wetgeving.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Belastingaangiften inspecteren

  De documenten inspecteren waarmee belastingverplichtingen worden aangegeven die niet automatisch worden ingehouden op lonen en salarissen opdat belastingplichtige personen en organisaties de juiste belastingen betalen.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

kantoorsoftware rekeningen beheren audittechnieken financiële controlerapporten opstellen financiële audits uitvoeren financiële geschillen behandelen kadaster beheren informatie over belastingwetgeving verstrekken ondernemingsrecht officiële documenten controleren inlichten over fiscale plichten clientaccountstrategie ontwikkelen microsoft office gebruiken belastingprocedures onderzoeken advies geven over belastingplanning taakgegevens bijhouden kadastrale belastingen

Source: Sisyphus ODB