Beroep inspecteur bouwkwaliteit

Inspecteurs bouwkwaliteit monitoren de werkzaamheden op grotere bouwplaatsen om te verzekeren dat alles volgens de normen en specificaties wordt uitgevoerd. Zij besteden veel aandacht aan mogelijke veiligheidsproblemen en nemen monsters van producten om te testen of deze aan de normen en specificaties voldoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

Vaardigheden

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Tekenen van houtrot herkennen

  Controleren of een houtelement tekenen van houtrot vertoont. Het hout op gehoor inspecteren door te testen welk geluid het maakt bij impact. Controleren op visuele tekenen van houtrot.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Monsters van bouwmaterialen testen

  Willekeurig uit een partij bouwmaterialen steekproeven nemen en de kwaliteit ervan visueel testen en gebruikmaken van verschillende tests om hun relevante kenmerken te meten.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmaterialensector specificaties opstellen volledige kwaliteitscontrole houtvervorming herkennen werken in een bouwteam overleggen met externe laboratoria ontwerpbeginselen

Source: Sisyphus ODB