Beroep inspecteur bruggen

Inspecteurs bruggen inspecteren brugconstructies op barsten, scheuren, roest en andere defecten. Zij voeren ook het onderhoud van de constructies uit of organiseren het onderhoud ervan.

Inspecteur bruggen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Geleverd beton inspecteren

  Controleer de geleverde hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde beton. Controleer of het beton bestand is tegen elke verwachte druk.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Urgentie van reparatie inschatten

  De urgentie van een bepaalde reparatie of vervanging inschatten, op basis van de ernst van het defect, de omvang van het versleten element en andere geplande herstellingen en de verwachte levensduur van de brug.

 • Adviseren over vervanging van bruggen

  De noodzaak van een brug ramen en verslag uitbrengen bij de verantwoordelijke eigenaar of instelling.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Beton testen

  De hardheid van beton testen, zodat het beantwoordt aan de specificaties en klaar is om verwijderd te worden uit de mallen.

 • Externe risico’s voor de integriteit van bruggen identificeren

  Het oppervlak van de brug inspecteren om mogelijke externe risico’s voor de integriteit van de brug vast te stellen. Ervoor zorgen dat het water geen gevaarlijke stoffen bevat. Losse gesteenten of lawinegevaar identificeren. Inschatten of de gebruiksbelasting op een brug binnen de grenzen ligt.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Gebreken in beton identificeren

  Infraroodtechnieken gebruiken om defecten te ontdekken.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten hout tijdelijke wegsignalisatie plaatsen verkeersborden inspecteren tekenen van houtrot herkennen lassen controle van bruggen onder water uitvoeren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten roestbestendige spuitpistolen gebruiken bouwsites inspecteren roest van motorvoertuigen verwijderen landeigenaars adviseren over bruginspectie houtsnijden houtvervorming herkennen beschermende laag aanbrengen

Source: Sisyphus ODB