Beroep Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding

Een inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding controleert en inspecteert nieuwe en bestaande gas-, elektra-installaties en waterleidingen op veiligheid en functioneren. Hij/zij bezoekt op een dag een aantal adressen waar deze installaties gecheckt worden. Tijdens de werkzaamheden maakt de inspecteur gebruik van verschillende gereedschappen zoals een perspomp of een gasmeter.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding

  • Controleren of gas-, elektra-installaties, waterleiding voldoen aan eisen van veiligheid en functioneren.
  • Bezoeken van adressen ter controle van installaties.
  • Gebruik maken van verschillende gereedschappen zoals perspomp of een gasmeter.

Gerelateerde beroepen inspectie

  • Arboconsulent, arboadviseur
  • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
  • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
  • Inspecteur meet- en regelsystemen
  • Inspecteur volksgezondheid
  • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Source: Sisyphus ODB