Beroep inspecteur gezondheidszorg

Inspecteurs gezondheidszorg bezoeken gezondheidszorginstellingen om te verzekeren dat alle patiënten de juiste zorg krijgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Zij controleren ook of apparatuur, processen en werknemers adequaat werken om de verspreiding van infecties en ziekten te voorkomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische studies

  De basiskennis en de terminologie van medische studies.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Veilig beheer van geneesmiddelen

  Methoden en uitgangspunten voor verwerking, opslag en voorschrijving van geneesmiddelen, gericht op een veiliger en beter medicijngebruik

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

Vaardigheden

 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s

  Verstrekken van informatie en advies aan werknemers in verband met de mogelijke beroepsrisico’s, zoals industriële oplosmiddelen, straling, lawaai en trillingen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Zorginstellingen onderzoeken

  Ervoor zorgen dat de instellingen voor gezondheidszorg voldoen aan de desbetreffende regelgeving. Inspectie van de fysieke locatie en de wettelijke formaliteiten, zoals certificaten, vergunningen en vergunningen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Zorg dragen voor naleving van regelgeving inzake gezondheidszorg

  Vaststellen of een zorginstelling in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Audits op de werkplek uitvoeren

  Uitvoeren van audits en inspecties ter plaatse om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

 • Personeel inspecteren

  Het personeel inspecteren om correcte werkwijzen en procedures te garanderen.

Optionele kennis en vaardigheden

beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren risico’s op de werkplek identificeren deelnemen aan controles van de medische inventaris advies geven aan medisch personeel onderzoeksinterviews uitvoeren zorgen voor veiligheidsvoorschriften bij omgang met besmettelijke ziekten statistische gegevens over medische dossiers verzamelen rapporten presenteren infecties in de instelling beheersen risicobeoordelingen opstellen beheersing van infecties beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg verbeteringsstrategieën aanbieden inbreuken op beleid vaststellen

Source: Sisyphus ODB