Beroep Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen

Een inspecteur havens, luchthavens, spoorwegen houdt de veiligheid en milieuregels in deze branches in gaten. Hij/zij controleert of men zich in de branche houdt aan de gestelde voorschriften. Daarnaast houdt een inspecteur toezicht op de bekwaamheid van het personeel en de staat/het onderhoud van het materiaal, zoals treinen, boten en vliegtuigen. In geval van overtreding van regels geeft een inspecteur een waarschuwing of schakelt een sanctionerende instantie in. Een inspecteur heeft een adviserende rol en beschrijft bevindingen in rapportages.

Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen

 • Controleren van veiligheid, milieuregels en gestelde voorschriften bij havens, luchthavens en spoorwegen.
 • Toezicht houden op bekwaamheid van personeel op havens, luchthavens en spoorwegen.
 • Controleren van de staat en het onderhoud van het materiaal.
 • Waarschuwing uitdelen of sanctionerende instantie inschakelen bij overtreding.
 • Adviseren van overtreders en sanctionerende instanties.
 • Beschrijven van bevindingen in rapportages.

Gerelateerde beroepen inspectie

 • Arboconsulent, arboadviseur
 • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
 • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
 • Inspecteur meet- en regelsystemen
 • Inspecteur volksgezondheid
 • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Source: Sisyphus ODB