Beroep inspecteur kansspelen

Inspecteurs kansspelen hebben de bevoegdheid om alle betrokken spelen te behandelen en te inspecteren en alle kansspelen te laten uitvoeren volgens de hoogst mogelijke normen op het gebied van efficiëntie, veiligheid en klantenservice, overeenkomstig de procedures van het bedrijf en de geldende wetgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op alle gespeelde spellen, en verzekeren zich ervan dat de regels worden nageleefd en dat de spelers niet valsspelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparaten en behandelen alle vragen en klachten van de klant.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spelregels in casino's

  De regels en beginselen die van toepassing zijn op de verschillende spelen in een casino.

 • Assertiviteit

  De houding om voor jezelf op te komen en met respect te worden behandeld, zonder dat anderen hierdoor van streek raken, zonder agressief, onbeleefd of onderdanig gedrag.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Verantwoord gokken

  Het juiste gedrag bij deelname aan een gokspel, zoals de manier waarop mensen zich bewust zijn van de reacties van anderen en waarom mensen handelen en reageren zoals zij doen.

 • Juridische normen bij kansspelen

  De wettelijke eisen, voorschriften en beperkingen voor kansspelen en wedden.

 • Spelregels

  Reeks beginselen en regels die van toepassing zijn op een spel

Vaardigheden

 • Spelshifts bemannen

  De medewerkers monitoren om ervoor te zorgen dat alle spelen en tafels voor iedere shift voldoende bemand zijn.

 • Spellen controleren

  Zich volledig bewust zijn van de acties op de tafel, waarbij het toezicht op de spelen wordt uitgeoefend om te zorgen voor een vlotte werking en een passende snelheid, en waarbij voorrang moet worden gegeven aan de ervaring van de croupier en het niveau van de actie.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Incidenten tijdens spelsessies melden

  Verslag uitbrengen over incidenten tijdens kansspelen, weddenschappen en loterijen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Kansspelen organiseren

  Technisch bekwaam zijn in het omgaan met alle spellen in het casino; om alle speloperaties uit te voeren, inclusief tafelbeheer, openings- en sluitingsprocedures en de soft count-operatie en competent zijn met de vereiste standaard en in overeenstemming met de vereiste voorschriften.

 • Dealers opleiden

  Nieuwe dealers instrueren en onderrichten over hun taakomschrijving en hen voorstellen aan het team.

 • Goede manieren hebben ten opzichte van deelnemers

  Beleefd zijn en goede manieren hebben ten opzichte van spelers, omstanders en andere doelgroepen.

 • Omgaan met publiek

  Een aangename, professionele en positieve houding aannemen met alle klanten, inspelen op hun behoeften en klachten van klanten doorgeven aan een lid van het managementteam (indien nodig) op een serene, professionele en niet-confronterende manier.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Spellen tonen

  Games en spelregels aan nieuwe spelers/bezoekers uitleggen en laten zien.

 • Speluitrusting onderhouden

  Onderhoud van spelinstrumenten, -apparatuur en -benodigdheden.

 • Spelactiviteiten leiden

  Tussen de speeltafels rondlopen om de spelen te observeren, om er zich van te verzekeren dat de verrichtingen correct worden uitgevoerd. Onregelmatigheden en slechte werkingen noteren, ervoor zorgen dat de croupiers de huisregels volgen en dat de spelers niet vals spelen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

reeds ontwikkeld spel aanpassen aan de markt culturele verschillen respecteren kwaliteitsstandaarden gamepsychologie toepassen kennis van menselijk gedrag gebruiken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren persoonlijke professionele ontwikkeling beheren spellen bedienen

Source: Sisyphus ODB