Beroep Inspecteur landbouw, visserij

Een inspecteur landbouw en visserij houdt toezicht op de naleving van regelgeving binnen landbouw en visserij onder meer op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid en meststoffen. Dit doet de inspecteur door het uitvoeren van diverse experimenten en tests. Hij of zij analyseert onderzoeksgegevens, signaleert knelpunten en ontwikkelingen en draagt actief bij aan het vernieuwen en verbeteren van werkwijzen. Ongewenste situaties, meldingen en klachten met betrekking tot mogelijke overtredingen, worden door de inspecteur landbouw en visserij afgehandeld. Daarnaast ziet hij of zij toe op de opgelegde maatregelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur landbouw, visserij

 • Toezicht houden op en adviseren over de naleving van wetten en regels in de landbouw en visserij.
 • Experimenten en tests uitvoeren en analyseren van de gegevens.
 • Toezien op de opgelegde maatregelen om bijvoorbeeld plantenziekten, plagen en dierenziekten uit te roeien of beheersbaar te maken.
 • Beheren van de calamiteitenvoorziening en handelen bij ongewenste situaties, klachten en meldingen.
 • De signalering van knelpunten en ontwikkelingen inzetten ten behoeve van kwaliteitsverbetering.
 • Toezicht houden op de naleving van regelgeving omtrent EU subsidies en de verstrekkingsvoorwaarden daarvan.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur Landbouwwetenschappen
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Source: Sisyphus ODB