Beroep Inspecteur meet- en regelsystemen

Een inspecteur meet- en regelsystemen monitort en controleert of deze systemen voldoen aan eisen voor veiligheid en functionaliteit. Dit doet hij/zij ter voorkoming van ongevallen en schade aan milieu en gezondheid. Een inspecteur schrijft inspectieplannen, voert de inspectie uit, beschrijft de bevindingen in een rapportage en velt een eindoordeel. Op basis van het eindoordeel onderneemt de inspecteur actie. Hij/zij kan niks doen, een waarschuwing geven of een andere instantie inschakelen voor sanctionering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur meet- en regelsystemen

 • Monitoren en controleren van meet- en regelsystemen voor functionaliteit en veiligheid.
 • Voorkomen van ongevallen en schade aan milieu en gezondheid.
 • Schrijven van inspectieplannen.
 • Rapporteren van bevindingen in een rapportage.
 • Uitdelen van waarschuwingen aan overtreders.
 • Inschakelen van instantie voor sanctioneren bij overtreding.

Gerelateerde beroepen inspectie

 • Arboconsulent, arboadviseur
 • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
 • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
 • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
 • Inspecteur volksgezondheid
 • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Source: Sisyphus ODB