Beroep inspecteur motoren rollend materieel

Inspecteurs motoren rollend materieel inspecteren diesel- en elektromotoren die voor locomotieven worden gebruikt om na te gaan of ze aan de normen en voorschriften voldoen. Zij voeren routinematige inspecties uit, maar ook inspecties na revisie, vóór beschikbaarstelling en na ongevallen. Zij leveren documentatie voor reparatiewerkzaamheden en technische ondersteuning aan onderhouds- en reparatiecentra. Zij beoordelen administratieve gegevens, analyseren de bedrijfsprestaties van motoren en rapporteren hun bevindingen.

Inspecteur motoren rollend materieel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren

  Het rollend materieel, de onderdelen en de systemen inspecteren om ervoor te zorgen dat de normen en specificaties worden nageleefd.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Productie van rollend materieel inspecteren

  Fabrieken inspecteren waar rollend materieel wordt geproduceerd om de veiligheid en kwaliteit te controleren. Ervoor zorgen dat de componenten worden vervaardigd in overeenstemming met de veiligheids- en ontwerpspecificaties.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op werkzaamheden defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn motoren opnieuw monteren auditwerkzaamheden voorbereiden proefdraaien technische beginselen testgegevens vastleggen vergunningen verstrekken onderhoudswerkzaamheden beheren als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel motoren ontmantelen testapparatuur onderhouden inspecties leiden defecte motoren vaststellen overleggen met ingenieurs toezicht houden op personeel

Source: Sisyphus ODB