Beroep inspecteur rollend materieel

Inspecteurs rollend materieel inspecteren wagons en rijtuigen om de technische staat ervan te beoordelen terwijl ze bij elkaar staan en voordat ze voor vervoersactiviteiten worden gebruikt. Zij controleren technische apparatuur, zorgen ervoor dat het rollend materieel volledig en correct werkt en stellen de vereiste technische documenten en/of checklists op. Afhankelijk van de werkorganisatie zijn zij ook verantwoordelijk voor beperkte ad hoc onderhouds- of vervangingswerkzaamheden en het uitvoeren van remproeven.

Inspecteur rollend materieel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van de interface wiel-rail

  Beschikken over grondig inzicht in de natuurkundige krachten die een rol spelen bij de wisselwerking tussen de wielen en de spoorstaven, mogelijke gebreken aan spoorstaven, onderhoudsmethoden en de bijbehorende kosten.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Beheer van spoorwegstoringen

  Beschikken over grondig inzicht in de omstandigheden, oorzaken en gevolgen van ontregeling van, of ontsporingen op het spoor en van storingsbedrijf, met inbegrip van taken en instrumenten.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

Vaardigheden

 • Gebreken bij sporen opsporen

  Het opsporen van interne tekortkomingen in spoorstaven om ontsporingen te voorkomen.

 • Verslagen over spoordefecten schrijven

  Documenten en verslagen opstellen over de aard van onderzochte spoordefecten, de plaats van het defect in het spoort, de locatie, enz.

 • Onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren

  Onderzoeken van spoorwegongevallen uitvoeren. Rekening houden met de specifieke omstandigheden van het ongeval en met de daadwerkelijke of potentiële gevolgen ervan. Nagaan of het ongeval deel uitmaakt van een reeks en de kans op herhaling onderzoeken. De veiligheid verbeteren.

 • Spoorvoertuigen bedienen

  Besturen van wegvoertuigen of andere spoorweguitrusting op een competente en veilige manier.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Hydraulische vijzelliften bedienen

  Hydraulische vijzelliften of vrachtwagens gebruiken voor het verplaatsen van goederen vóór of na de bundeling.

 • Veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het voorzien van tijdelijke elektriciteitsdistributie. Een installatie inschakelen en meten.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Machines om gebreken op te sporen bedienen

  Elektrische locomotieven, diesellocomotieven of stoomlocomotieven voor het opsporen en identificeren van spoorgebreken.

 • Controles van sporen uitvoeren

  Plannen en uitvoeren van regelmatige inspecties en onderzoeken van het spoorwegsysteem om een optimale dekking van het spoorwegnet in een bepaald gebied te waarborgen. Inspecteren van aspecten zoals de spoorligging, kenmerken van het terrein en de aanwezigheid van sloten, dijken en los gesteente op het netwerk.

 • Op de hoogte blijven van het beleid van fabrikanten

  Op de hoogte blijven van de fabrieksgarantie en beleidsprocedures; communiceren met fabrieksvertegenwoordigers.

 • Machine om gebreken op sporen op te sporen testen

  De detectormachine voor het vaststellen van gebreken op sporen testen.

 • Zorgen voor het onderhoud van spoormachines

  Rollend materieel in functionele toestand houden en de spoorwegmachines onderhouden.

 • Onderzoeksrapporten over spoorwegen schrijven

  Na afloop van een onderzoek stelt de spoorwegonderzoeker, in overleg met de belanghebbenden uit de sector, de veiligheidsinstanties, personen en andere bij het onderzoek betrokken partijen, een rapport op met een samenvatting van de bevindingen voor degenen die aanbevelingen nodig hebben.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden onderhoudswerken aan sporen uitvoeren in een spoorvervoerteam werken

Source: Sisyphus ODB