Beroep inspecteur scheepsmotoren

Inspecteurs scheepsmotoren inspecteren in assemblagefaciliteiten scheeps- en bootmotoren zoals elektromotoren, kernreactoren, gasturbinemotoren, buitenboordmotoren, twee- of viertaktdieselmotoren, lng-motoren, dubbele brandstofmotoren en in sommige gevallen stoommotoren om na te gaan of ze aan de veiligheidsnormen en -voorschriften voldoen. Zij voeren routinematige inspecties uit, maar ook inspecties na revisie, vóór beschikbaarstelling en na ongevallen. Zij leveren documentatie voor reparatiewerkzaamheden en technische ondersteuning aan onderhouds- en reparatiecentra. Zij beoordelen administratieve gegevens, analyseren de bedrijfsprestaties van motoren en rapporteren hun bevindingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

Vaardigheden

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen

  De voorschriften met betrekking tot de scheepsmotoren begrijpen en deze voorschriften toepassen voor het onderhoud en de bediening van motoren.

 • Defecte motoren vaststellen

  Schade of storingen aan motoren vaststellen door mechanische uitrusting te inspecteren; instrumenten gebruiken zoals chassisgrafieken, drukmeters en motoranalysators.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Scheepsproductie inspecteren

  Installaties inspecteren waar schepen en boten worden geproduceerd om de veiligheid en kwaliteitscontrole te waarborgen. Ervoor zorgen dat de componenten worden vervaardigd in overeenstemming met de veiligheids- en ontwerpspecificaties.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen testgegevens vastleggen toezicht houden op werkzaamheden motorprestaties evalueren motoren ontmantelen auditwerkzaamheden voorbereiden proefdraaien testapparatuur onderhouden vergunningen verstrekken vaartuigen inspecteren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn motoren opnieuw monteren overleggen met ingenieurs inspecties leiden toezicht houden op personeel onderhoudswerkzaamheden beheren motor op testbank plaatsen als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel

Source: Sisyphus ODB