Beroep Inspecteur van politie

Inspecteur van politie
Credits: Shutterstock.com

Politie-inspecteurs coördineren en begeleiden een afdeling van een politiedienst. Zij zien toe op de naleving van de wet- en regelgeving door de divisie, bewaken de prestaties van het personeel en wijzen taken aan hen toe. Zij voeren administratieve taken uit om te zorgen voor het bijhouden van dossiers en verslagen, en kunnen ook regelgevende richtsnoeren opstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur van politie

 • en organiseert de middelen en activiteiten voor de uitvoering van algemene politieactiviteiten voor een gebied of een functionele afdeling.
 • Communiceert met leidinggevenden om personele, financiële en andere behoeften vast te stellen.
 • Stuurt en coördineert de opsporing, preventie en het onderzoek naar misdrijven, biedt begeleiding en expertise en zorgt ervoor dat de procedures uitgevoerd worden conform wet- en regelgeving.
 • Coördineert de verzameling, voorbereiding en behandeling van bewijsmateriaal, voert invallen uit en geeft orders voor de aanhouding van verdachten en het oproepen van getuigen voor ondervraging.
 • Zorgt voor contacten en informatiebronnen t.b.v. informatie over geplande en gepleegde misdrijven.
 • Bereidt de documentatie die nodig is voor rechtszaken en werkt samen met officieren van justitie.
 • Controleert, monitort en evalueert het werk van ondergeschikten, en authoriseert promoties en transfers.
 • Informeert het personeel over veranderingen van regels en beleid, gevolgen van nieuwe of aangepaste wetgeving, nieuwe technieken m.b.t. politiewerk, en traint personeel in de uitvoering van het politiewerk volgens de juiste procedures.
 • Onderzoekt personele problemen binnen de organisatie en aanklachten van misdragingen tegen het personeel en lost deze op.
 • Onderhoudt logboeken, bereidt rapporten voor, coördineert de voorbereiding, behandeling en onderhoud van afdelingsgegevens, en coördineert andere administratieve taken binnen de afdeling.
 • Ontwikkelt, implementeert en herziet departementaal beleid en procedures.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Rechercheur
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Source: Sisyphus ODB