Beroep Inspecteur vee, dieren

Een inspecteur vee, dieren is verantwoordelijk voor de controle van het welzijn van dieren. Wanneer het welzijn van de dieren niet door de desbetreffende organisatie of het individu gewaarborgd wordt, zet de inspecteur de eigenaar aan tot beter gedrag. De inspecteur vee, dieren maakt onderdeel uit van de Algemene Inspectiedienst.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur vee, dieren

 • Toezicht houden op het welzijn van dieren en voert daartoe controles uit.
 • Dierengeweld, handel in dieren en dierlijke producten tegengaan.
 • Eigenaren, indien nodig, aanzetten tot beter gedrag of neemt de dieren in beslag.
 • Erop toezien dat regels omtrent de zorg voor dieren worden nageleefd.
 • Ingaan op meldingen en bezoeken van desbetreffende locaties.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB