Beroep inspecteur vliegtuigmotoren

Inspecteurs vliegtuigmotoren inspecteren in fabrieken alle voor vliegtuigen gebruikte soorten motoren om na te gaan of ze aan de veiligheidsnormen en -voorschriften voldoen. Zij voeren routinematige inspecties uit, maar ook inspecties na revisie, vóór beschikbaarstelling en na ongevallen. Zij leveren documentatie voor reparatiewerkzaamheden en technische ondersteuning aan onderhouds- en reparatiecentra. Zij beoordelen administratieve gegevens, analyseren de bedrijfsprestaties van motoren en rapporteren hun bevindingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

Vaardigheden

 • Productie van vliegtuigen controleren

  Inspecties uitvoeren in de luchtvaartsector; fabrieken inspecteren waar vliegtuigonderdelen worden gefabriceerd om de veiligheid en kwaliteitscontrole te waarborgen. Ervoor zorgen dat de vliegtuigonderdelen worden vervaardigd in overeenstemming met de veiligheids- en ontwerpspecificaties.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel auditwerkzaamheden voorbereiden technische beginselen motoren ontmantelen overleggen met ingenieurs toezicht houden op personeel defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn defecte motoren vaststellen testgegevens vastleggen vergunningen verstrekken toezicht houden op werkzaamheden inspecties leiden besturingssystemen van vliegtuigen testapparatuur onderhouden onderhoudswerkzaamheden beheren luchtwaardigheid van vliegtuigen controleren motor op testbank plaatsen motoren opnieuw monteren proefdraaien

Source: Sisyphus ODB