Beroep Inspecteur volksgezondheid

Een inspecteur volksgezondheid controleert of regels en voorschriften worden toegepast zoals deze zijn voorgeschreven, daarnaast onderzoekt een inspecteur volksgezondheid of er mogelijkheden zijn om regels en voorschriften in te stellen met het oog op omgevingsfactoren die in potentie de menselijke gezondheid kunnen schaden.

Inspecteur volksgezondheid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur volksgezondheid

  • Controleren of regels en voorschriften naar behoren worden toegepast en nageleefd.
  • Onderzoeken of regels en voorschriften ontwikkeld en ingesteld moeten worden ter voorkoming van schade aan menselijke gezondheid.

Gerelateerde beroepen inspectie

  • Arboconsulent, arboadviseur
  • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
  • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
  • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
  • Inspecteur meet- en regelsystemen
  • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Source: Sisyphus ODB