Beroep inspecteur wegen

Inspecteurs wegen inspecteren en beheren wegen in afgebakende gebieden met het oog op de uitvoering van onderhoud en reparaties. Zij helpen om het verkeer veilig en soepel te ontlasten en controleren of verkeersborden, wegen en trottoirs in goede staat zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor verkeerssignalisatie

  Nationale en Europese voorschriften voor plaatsing en eigenschappen van verkeersborden, met inbegrip van afmetingen, hoogte, reflectie en andere belangrijke kenmerken.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Verkeerstekens

  De verkeerstekens en -borden die in het verkeer worden gebruikt, hun betekenis en wat moet worden gedaan of nagelaten bij het waarnemen van ervan.

 • Verkeerstechniek

  Subdiscipline van civiele techniek die, onder meer ten aanzien van trottoirs, verkeerslichten en fietsvoorzieningen, technische methoden toepast om veilige en efficiënte verkeersstromen van mensen en goederen op wegen te komen creëren.

Vaardigheden

 • Onderhoud van verkeerssignalisatie uitvoeren

  Wegwijzers installeren en beveiligen, en deze zo nodig vervangen. Verkeerslichten onderhouden door het oplossen van problemen, het vervangen van lampen en het schoonmaken van het glas. Bediening van de telematicasystemen voor de goede werking van de systemen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Schilderwerk inspecteren

  Een beschilderd oppervlak inspecteren, hetzij recentelijk geschilderd, hetzij een oude laag. Uitkijken naar putjes, barsten, vlokken, luchtbellen, schimmels en andere problemen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen

  Tijdelijke verkeersborden, verlichting en barrières plaatsen om weggebruikers te waarschuwen voor activiteiten op de weg.

 • Verkeersborden inspecteren

  Inspecteren van verkeersborden op tekenen van corrosie, verouderde informatie, inkepingen en deuken, leesbaarheid en reflectie. Beslissen over de te volgen koers wanneer er problemen worden gevonden.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

Optionele kennis en vaardigheden

verkeer regelen landeigenaars adviseren over bruginspectie bouwactiviteiten coördineren meetinstrumenten gebruiken regelgeving inzake bouwproducten adviseren over vervanging van bruggen patronen in wegverkeer analyseren verkeersstromen observeren asfaltmengels werken in een bouwteam tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot ijsvrij maken kaarten op maat ontwerpen soorten asfaltdeklagen

Source: Sisyphus ODB