Beroep instructeur lifeguardopleiding

Instructeurs lifeguardopleiding geven toekomstige (professionele) reddingszwemmers les over de noodzakelijke programma’s en methoden die nodig zijn om een gediplomeerde lifeguard te worden. Ze bieden opleiding over het veiligheidstoezicht op alle zwemmers, de beoordeling van potentieel gevaarlijke situaties, reddingsspecifieke zwem- en duiktechnieken, eerste hulp bij zwemgerelateerde verwondingen, en zij informeren de studenten over de lifeguardverantwoordelijkheden op het gebied van preventie. Zij zorgen ervoor dat de studenten zich bewust zijn van het belang van het controleren van de veilige waterkwaliteit, het in acht nemen van risicomanagement en de nodige protocollen en voorschriften op het gebied van lifeguards en reddingswerkzaamheden. Zij zien toe op de vooruitgang van de studenten, beoordelen ze door middel van theoretische en praktische tests en verstrekken de lifeguardvergunning wanneer deze wordt gehaald.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

Vaardigheden

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Onderwijzen over management inzake noodsituaties

  Het opleiden van gemeenschappen, organisaties of personen op het gebied van risicobeheer en reactie op noodsituaties, zoals het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor preventie en reactie, en onderwijzen over het beleid voor noodsituaties dat specifiek is voor de risico’s die op dat gebied of die organisatie van toepassing zijn.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Principes van wetshandhaving aanleren

  Studenten onderwijzen in de theorie en de praktijk van de rechtshandhaving, met name in het kader van opleidingen ter voorkoming van criminaliteit, onderzoek naar ongevallen en opleiding van vuurwapens, met als doel hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Veiligheidsstrategieën testen

  Testbeleid en -strategieën met betrekking tot risico- en veiligheidsbeheer en procedures zoals het testen van evacuatieplannen, veiligheidsuitrusting en het uitvoeren van oefeningen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Advies geven over schendingen van verordeningen

  Adviseren over preventieve en corrigerende maatregelen; corrigeren van eventuele overtredingen of niet-naleving van wettelijke voorschriften.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

personen in bedwang houden regelgeving inzake brandveiligheid waakzaam zijn omgaan met veterinaire noodgevallen middelen voor educatieve doeleinden beheren zwemmers redden diefstalpreventie beheren veiligheidsrisico’s zwembadgebruikers helpen aanwezigheidslijsten bijhouden volwassenenonderwijs gevaren voor de veiligheid vaststellen eerste hulp bieden aan dieren radioapparatuur gebruiken chemicaliën voor zwembaden beschermingsmaatregelen omtrent zwembadchemicaliën noodevacuatieplannen beheren mensenmassa’s beheersen wettelijk gebruik van geweld persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB