Beroep instrumentatietechnicus

Instrumentatietechnici helpen instrumentatie-ingenieurs bij de ontwikkeling van regelapparatuur – zoals kleppen, relais en regelaars – die kan worden gebruikt om processen te monitoren en te besturen. Instrumentatietechnici zijn verantwoordelijk voor het bouwen, testen, monitoren en onderhouden van apparatuur. Zij gebruiken moersleutels, kettingzagen met geleiders, slijpzagen en bovenloopkranen om apparatuur te bouwen en te repareren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Instrumentatieapparatuur

  De apparatuur en instrumenten die worden gebruikt voor de bewaking en besturing van processen, zoals kleppen, regelaars, stroomonderbrekers en relais.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Instrumentatietechniek

  De wetenschaps- en ingenieursdiscipline die probeert productiegerelateerde procesvariabelen te sturen. Ze focust ook op het ontwerpen van systemen met gewenste gedragingen. Deze systemen gebruiken sensoren om de uitvoerprestaties te meten van het desbetreffende apparaat.

 • Metallurgie

  De tak van wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de chemische en fysische eigenschappen van metalen elementen, intermetallische elementen en legeringen.

Vaardigheden

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Instrumentatiesystemen ontwikkelen

  Regelapparatuur, zoals kleppen, relais en regelaars, ontwikkelen die kan worden gebruikt om processen te bewaken en te controleren. De ontwikkelde apparatuur testen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Instrumentatiesystemen beheren

  Systemen opzetten, aanpassen, gebruiken en onderhouden. Het verwerken en analyseren van gegevens en het presenteren van onderzoeksresultaten.

 • Steeksleutels gebruiken

  Steeksleutels gebruiken om machines en apparatuur aan te passen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Instrumentatie-apparatuur testen

  Controleren van de instrumentatie-apparatuur op nauwkeurigheid en prestaties met behulp van pneumatische, elektronische en elektrische test- en meetapparatuur en handgereedschap.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Handgereedschap gebruiken

  Gebruik maken van met de hand aangedreven instrumenten, zoals schroevendraaiers, hamers, tangen, boormachines en messen om materialen te manipuleren en verschillende producten te helpen creëren en assembleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Instrumentatie-apparatuur assembleren

  Systemen en instrumenten bouwen die processen meten, controleren en monitoren. Monteren van de instrumentonderdelen zoals voedingen, regeleenheden, lenzen, veren, printplaten, sensoren, zenders en regelaars.

 • Meetapparatuur assembleren

  De verschillende onderdelen van de meetapparatuur, zoals schakelborden, regeleenheden, sensoren, zenders en camera’s, samenvoegen en monteren met het oog op de creatie van precisie-instrumenten die in staat zijn de apparatuur te meten, te verzenden, te signaleren, te registreren en te controleren.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte onderdelen vervangen instrumentatie van energieproductiebedrijven soldeertechnieken toepassen metaalzagen bedienen firmware kernenergie vlakslijpmachines bedienen cae-software pneumatiek gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektronische instrumenten kalibreren kwaliteitsstandaarden technische communicatievaardigheden toepassen kranen bedienen precisie-instrumenten gebruiken nieuwe producten in de productie integreren elementen voor de werking van instrumenten storingen aan apparatuur oplossen precisiemachines bedienen cam-software gebruiken technische rapporten schrijven regelgeving inzake elektrische apparaten machinebouw firmware programmeren automatiseringstechnologie cad-software hydraulica normen voor elektronische apparaten elektrotechniek

Source: Sisyphus ODB