Beroep interieuradviseur

Interieuradviseurs helpen klanten bij het plannen van hun interieurs voor commercieel en privégebruik.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ruimtelijke esthetiek

  Beoordeling van de vraag hoe verschillende onderdelen van een visueel ontwerp uiteindelijk bij elkaar kunnen worden gebracht om het beoogde interieur en het visuele milieu te creëren.

 • Materialen voor binnenhuisarchitectuur

  Variëteiten en functionaliteiten van interieurmaterialen en meubels, uitrusting en armaturen.

Vaardigheden

 • Ruimtelijke informatie evalueren

  Ruimtelijke informatie bewerken, organiseren en interpreteren om de indeling en de plaatsing van objecten binnen de ruimte beter te kunnen bepalen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Onderzoek over ontwerptrends voeren

  Onderzoek doen naar huidige en toekomstige evoluties en trends in ontwerp en de bijbehorende doelmarktkenmerken.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Nieuwe concepten bedenken

  Met nieuwe concepten komen.

 • Ontwerpplannen ontwikkelen

  Ontwerpplannen ontwikkelen met behulp van computer-aided-design (CAD); werken in overeenstemming met budgetramingen; vergaderingen organiseren en houden met klanten.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

 • Voldoen aan bouwvoorschriften

  Met de bouwinspectie communiceren, bijvoorbeeld door het indienen van tekeningen en plannen, om ervoor te zorgen dat alle bouwvoorschriften, wetten en codes op juiste wijze worden toegepast.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Budget voor plannen voor binneninrichting inschatten

  Het budget voor binneninrichting inschatten. De totale kosten en materiaalvereisten bijhouden.

 • Binnenruimte meten

  De afmetingen berekenen van de binnenruimte, naast de materialen en voorwerpen die zullen worden gebruikt.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

Optionele kennis en vaardigheden

duurzame binnenhuisinrichting promoten toezicht houden op werkzaamheden in de ontwerpfase klanten advies geven over opties voor binnenhuisinrichting inkoopactiviteiten beheren aanpassen aan veranderende situaties beginselen van projectbeheer relaties met leveranciers onderhouden anderen begeleiden oplossingen voor problemen creëren principes van teamwerk cad-software gebruiken

Source: Sisyphus ODB