Beroep interviewer marktonderzoek

Interviewers marktonderzoek streven ernaar informatie te verzamelen over de percepties, meningen en voorkeuren van klanten met betrekking tot commerciële producten of diensten. Zij gebruiken gesprekstechnieken om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen door contact op te nemen met mensen via telefonische oproepen, door ze persoonlijk te benaderen of met behulp van virtuele middelen. Zij verstrekken deze informatie aan deskundigen voor het maken van analyses.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

Vaardigheden

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Vragenlijsten volgen

  De vragen in de vragenlijsten volgen en stellen bij het interviewen van personen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Marktonderzoeksrapporten opstellen

  Verslag uitbrengen over de resultaten van het marktonderzoek, de belangrijkste observaties en resultaten en aantekeningen maken die helpen bij de analyse van de informatie.

 • Doelen van een interview uitleggen

  Het hoofddoel van het interview toelichten op een wijze die de ontvanger begrijpt en beantwoordt aan de vragen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Interviewverslagen evalueren

  Beoordelen van de kwaliteit en aannemelijkheid van de interviewresultaten aan de hand van de documentatie, rekening houdend met verschillende factoren, zoals de weegschaal.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Aandacht van mensen trekken

  Mensen benaderen en hun aandacht vestigen op een aan hen voorgelegd onderwerp of om informatie van hen te krijgen.

 • Overzichten geven van onderzoeksresultaten

  De in interviews of peilingen verzamelde antwoorden ordenen en organiseren om ze te kunnen analyseren en er conclusies uit te kunnen trekken.

Optionele kennis en vaardigheden

klantgegevens analyseren mysteryshopping uitvoeren telefonisch communiceren stenografie gebruiken prestatietendensen van oproepen analyseren psychologie politiek statistiek vragenlijsten opstellen vragenlijsten herzien beoordeling van kwaliteit van gegevens rapporten presenteren verschillende talen spreken communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger gegevensanalyses uitvoeren marktonderzoek contact opnemen met klanten onderwerpen bestuderen klanteninzicht grammatica- en spellingsregels toepassen kwantitatief onderzoek uitvoeren kwalitatief onderzoek uitvoeren technieken voor visuele presentatie focusgroepen interviewen

Source: Sisyphus ODB