Beroep irrigatiemonteur

Irrigatiemonteurs bouwen de noodzakelijke infrastructuur voor de irrigatie van de bodem, gewoonlijk voor landbouwdoeleinden. Zij kunnen gespecialiseerd zijn in een of meer van de verschillende soorten stationaire irrigatiesystemen.

Irrigatiemonteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten leidingen

  Verschillende soorten pijpen en pijponderdelen. PVC, CPVC, PEX, koper, en de voordelen, gebruiksgevallen, risico’s en kosten van elk.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Afdichtingsmembranen aanbrengen

  Speciale membranen aanbrengen om water- of vochtindringing te voorkomen. Een perforatie goed afdichten om de vocht- en waterdichte eigenschappen van het membraan te behouden. Ervoor zorgen dat membranen elkaar voldoende overlappen om waterinsijpeling te voorkomen. Controleren of de verschillende membranen die samen worden gebruikt compatibel zijn.

 • Waterfiltratiesysteem opzetten

  De geschikte filtereenheden voor waterfiltratie installeren en ze aansluiten op de toevoer- en bestemmingsleidingen. Ervoor zorgen dat de filtereenheden toegankelijk zijn voor onderhoud en zo nodig de filters vervangen.

 • Stationaire sprinklerinstallaties installeren

  Alle benodigde onderdelen aansluiten op een stationaire sprinklerinstallatie, waaronder eventuele filterapparatuur.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Waterzuiveringsmechanismen installeren

  Verschillende soorten mechanismen installeren die voorkomen dat er onzuiverheden in het teruggewonnen water terechtkomen. Micronfilters en membranen installeren om vuil weg te filteren en te voorkomen dat er muggen in de watertoevoer komen. Balmechanismen plaatsen om het hemelregenwater voor te zuiveren.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Druppelirrigatiesysteem opzetten

  Alle noodzakelijke onderdelen van een druppelirrigatiesysteem aansluiten, waaronder filterapparatuur, sensoren en kleppen. De irrigatieleidingen langs het bedekte oppervlak leggen volgens een gespecificeerd ontwerp.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Waterdruk controleren

  Controleer de waterdruk in een watercirculatiesysteem met behulp van een ingebouwde manometer of door het aanbrengen van een waterdrukmeter op een waterleiding. In geval van een afzonderlijk meetinstrument moet de druk op het systeem worden verlaagd voor het meetinstrument in te schakelen.

Optionele kennis en vaardigheden

waterreservoirs installeren benodigde bouwmaterialen berekenen waterpompen opzetten graafmachines bedienen puntlastechnieken toepassen werken in een bouwteam irrigatiesystemen onderhouden voorraadniveaus bewaken ssti-systeem installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden sensoren persoonlijke administratie bijhouden fertigatie bouwmaterialen bestellen solderen vlambooglastechnieken toepassen prijsaanvragen beantwoorden binnenkomende bouwmaterialen verwerken

Source: Sisyphus ODB