Beroep jachtopziener

Jachtopzieners beheren de habitat en de populatie van vrij wild in een bepaald gebied. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Kennis hebben over wildsoorten

  Beschikken over kennis van biologie en ecologie van relevante wildsoorten, waaronder vederwild en herten, en van de visserij.

 • Veiligheid van wild (vlees)

  Beschikken over inzicht in procedures voor voedselveiligheid en nationale voorschriften voor vlees van wild.

Vaardigheden

 • Wildbeheerplannen beheren

  Een wildbeheerplan ontwikkelen, beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat er voldoende wild is, zoals herten, fazanten, patrijzen en korhoenders.

 • Jachtuitrusting onderhouden

  Reparatie van jachtuitrusting, gebouwen en volières. Geweren reinigen na gebruik.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Habitats beheren ten behoeve van wild

  Een plan voor het beheren van habitats ontwikkelen en toepassen

 • Jachtpartijen organiseren

  Jachtpartijen en vispartijen plannen en organiseren.

 • Wild beschermen

  Jagen zonder vergunning voorkomen door ‘s nachts in het gebied te patrouilleren.

 • Roofdieren verwijderen

  Roofdieren zoals vossen, kraaien en ratten onder controle houden via schieten en vangen.

 • Productie van wild voor menselijke consumptie controleren

  De hygiënische behandeling van dood wild ondersteunen. De karkassen controleren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor consumptie. Ervoor zorgen dat vlees van wild op hygiënische wijze en overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt gehanteerd, opgeslagen en verzonden.

 • Wild kweken

  Jong wild fokken en verzorgen, overeenkomstig een plan voor de productie van wild.

Optionele kennis en vaardigheden

wildbeheerplannen ontwikkelen chemische testprocedures beheren jachthonden trainen drijvers inhuren verkoop van wild (vlees) coördineren bos vrijmaken rivieren en stromen beheren

Source: Sisyphus ODB