Beroep juridisch assistent

Juridisch assistenten werken nauw samen met advocaten en wettelijke vertegenwoordigers bij het onderzoek en de voorbereiding van zaken die bij rechtbanken aanhangig worden gemaakt. Zij assisteren bij het papierwerk van rechtszaken en het beheer van de administratieve kant van juridische zaken.

Juridisch assistent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen secretariaat

 • Bestuurssecretaresse
 • Directiesecretaris
 • Juridisch secretaresse
 • Medische secretaresse of receptioniste
 • Notulist
 • Office manager
 • Project-secretaresse
 • Secretaresse
 • Secretaresse - PA
 • Secretaresse, anders
 • Team- of afdelingssecretaresse

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

 • Processen van de juridische afdeling

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de juridische afdeling binnen een organisatie zoals octrooien, rechtszaken en naleving van de wet.

Vaardigheden

 • Deadlines halen voor het voorbereiden van rechtszaken

  Planning en aanpassing van de tijdschema’s voor het opstellen van de juridische documenten, het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal, en het contact opnemen met cliënten en juristen om de zaak goed voor te bereiden.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Juridische documenten herzien

  Het lezen en interpreteren van de juridische documenten en bewijzen van de gebeurtenissen in verband met de zaak.

 • Rechtszittingen bestuderen

  Rechtszittingen lezen en interpreteren om de informatie over het resultaat van deze gebeurtenissen te ordenen en te verwerken.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

tekst proeflezen instructies voor opdrachten verwerken burgerlijk procesrecht personeelsagenda beheren technische communicatievaardigheden toepassen vragen beantwoorden routineactiviteiten op kantoor uitvoeren rechter bijstaan gerechtelijke procedures registreren besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten burgerlijk recht leden van de rechtbank informeren strafrecht administratieve taken uitvoeren

Source: Sisyphus ODB