Beroep Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresse
Credits: Shutterstock.com

Administratief medewerkers van een juridisch secretariaat voeren de dagelijkse administratieve activiteiten uit van ondernemingen, kantoren van notarissen en bedrijven. Ze voeren activiteiten uit zoals het schrijven van mails, telefoon-antwoorden en typen. Zij combineren deze activiteiten met specifieke kennis van en inzicht in de procedures en codes die in juridische zaken worden gehanteerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken juridisch secretaresse

 • Prepareert en verwerkt juridische documenten en geschriften zoals aktes, testamenten, beëdigde verklaringen, contracten, overeenkomsten, dagvaardigingen, klachten, hoger beroep en gerechtelijke verzoeken, vaak op basis van gedicteerde aantekeningen.
 • Mailt, faxt of regelt de aflevering van juridische correspondentie aan cliënten, getuigen, rechtbankmedewerkers en andere partijen.
 • Beantwoordt en voert telefoongesprekken, beantwoordt vragen en stuurt cliënten naar de juiste experts.
 • Plant en maakt afspraken.
 • Stelt kantoormemo's op en typt deze uit.
 • Maakt fotokopieën van correspondentie, documenten en andere gedrukte informatie.
 • Woont zittingen bij van de rechtbank, gerechtelijke bijeenkomsten of onderhandelingen, zoals interviews met cliënten, hoorzittingen of getuigenverklaringen en maakt aantekeningen of notulen.
 • Controleert en beoordeelt uitgaande documenten en correspondentie om ervoor te zorgen dat de documenten in overeenstemming zijn met juridische procedures en grammatica.
 • Organiseert en onderhoudt juridische bibliotheken, documenten en procesgegevens.
 • Assisteert advocaten bij het verzamelen van informatie voor zaken en in het voorbereiden van concepten van juridische documenten.
 • Bekijkt gerechtelijke publicaties en doorzoekt gegevensbestanden om gerechtelijke uitspraken te identificeren die relevant zijn voor lopende zaken, en om informatie te vinden over veranderingen in wetgeving, uitspraken van de Hoge Raad, etc.

Gerelateerde beroepen secretariaat

 • Bestuurssecretaresse
 • Directiesecretaris
 • Medische secretaresse of receptioniste
 • Notulist
 • Office manager
 • Project-secretaresse
 • Secretaresse
 • Secretaresse - PA
 • Secretaresse, anders
 • Team- of afdelingssecretaresse

Source: Sisyphus ODB