Beroep Jurist, juridisch adviseur

Een jurist behartigt de juridische belangen van een cliënt en tracht om een geschil tot een goed einde te brengen. Hij/zij adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over de sterke/zwakken kanten van de rechtspositie van de cliënt. Tijdens een geschil onderhoudt de jurist namens de cliënt contact met de andere partij of een gerechtelijke instantie. Een jurist verricht juridisch onderzoek en beoordeelt situaties, personen of beleid op basis van regels en wetten. Een jurist kan ook bezwaren en beroepen behandelen, processtukken opstellen en pleiten tijdens de zitting.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken jurist, juridisch adviseur

  • Behartigen van belangen van een cliënt.
  • Adviseren van de cliënt over het geschil.
  • Onderhouden van contacten met andere partij/gerechtelijke instanties namens de cliënt.
  • Verrichten van juridisch onderzoek.
  • Beoordelen van situaties, beleid of personen op basis van wet- en regelgeving.
  • Behandelen van bezwaren en beroepen.
  • Uitvoeren van de verdediging van de cliënt (bijv. pleiten, processtukken opstellen).

Gerelateerde beroepen juridische dienstverlening

  • Notaris
  • Sociaal raadsman, raadsvrouw

Source: Sisyphus ODB