Beroep kabelmonteur

Kabelmonteurs bouwen en onderhouden stroomvoorzienings- en bedieningskabels in ondergrondse buizen en groeven. Zij zorgen er ook voor dat elektrische kabels die de klanten verbinden met het elektriciteitsnet, worden geplaatst en gerepareerd.

Kabelmonteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Hoogspanningsmasten

  De soorten mastconstructies die worden gebruikt voor doorgifte en distributie van elektrische energie en fungeren als drager voor bovengrondse hoogspanningsleidingen, waaronder masten voor hoogspanningswisselstroom en -gelijkstroom. De diverse soorten mastontwerpen en -materialen die voor de bouw daarvan worden gebruikt en de verschillende soorten stroom.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

Vaardigheden

 • Ondergrondse stroomkabels herstellen

  De beschadiging van de bij de transmissie en distributie van elektrische energie gebruikte ondergrondse stroomkabels in kaart brengen en de nodige reparaties uitvoeren, alsmede routineonderhoud verrichten.

 • Stroomkabels installeren

  Kabels en netwerken aanleggen voor de distributie van elektriciteit op straat, in de velden en in de gebouwen, en de installatie daarvan.

 • Bovengrondse stroomkabels inspecteren

  De structuren inspecteren die worden gebruikt bij de transmissie en distributie van elektrische energie, zoals geleiders, torens en polen, om na te gaan of ze beschadigd zijn en gerepareerd moeten worden, en zorgen voor routineonderhoud.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bovengrondse elektriciteitsleidingen herstellen

  Schade vaststellen, de vereiste reparaties verrichten en routineonderhoud uitvoeren aan bovengrondse elektriciteitsleidingen en zendmasten die worden gebruikt bij de transmissie en distributie van elektrische energie.

 • Ondergrondse stroomkabels inspecteren

  De ondergrondse stroomkabels tijdens de installatie of de reparatie inspecteren om fouten te identificeren en de omvang van de schade of de behoefte aan reparaties te beoordelen, en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmaterialen vervoeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren energietechniek veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren elektrische apparatuur onderhouden reageren op stroomvoorzieningstoringen benodigde bouwmaterialen berekenen elektriciteitsverbruik bouwmaterialen inspecteren

Source: Sisyphus ODB