Beroep kassamedewerker casino

Kassamedewerkers casino wisselen geld, munten of fiches voor geld. Zij regelen de uitbetaling en verkrijgen de handtekeningen en identificatie van de klanten. Zij controleren en tellen geld in een kasregister, waarbij de regelgeving inzake het witwassen van geld wordt gehandhaafd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Goede manieren hebben ten opzichte van deelnemers

  Beleefd zijn en goede manieren hebben ten opzichte van spelers, omstanders en andere doelgroepen.

 • Focussen op dienstverlening

  Actief zoeken naar efficiënte manieren om mensen te helpen.

 • Geld omruilen in fiches

  Omruilen van wettige betaalmiddelen in speelfiches, penningen of tickets.

 • Incidenten behandelen

  Behandel incidenten, zoals ongevallen, noodsituaties of diefstal, op passende wijze, overeenkomstig het beleid en de regelgeving van de organisatie.

 • Rekenvaardigheden gebruiken

  Hanteren van een redenering en toepassen van eenvoudige of complexe numerieke concepten en berekeningen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Letten op persoonlijke uitstraling

  Het juiste professionele imago van het project door persoonlijke verschijning waarborgen, is altijd van de hoogste norm. De juiste outfit en algemeen beeld en voorkomen kiezen; dagelijks inspanningen leveren om een goede indruk te geven.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Betalingen verwerken

  Betalingen zoals contanten, kredietkaarten en debetkaarten aanvaarden. Terugbetalingen verwerken in geval van retour of vouchers en marketinginstrumenten zoals bonuskaarten of lidmaatschapskaarten beheren. Aandacht besteden aan de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

 • Witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

  Maatregelen treffen om te voorkomen dat het casino wordt misbruikt om belasting te ontduiken of de herkomst van het geld te versluieren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Geldstroom beheren

  Het afsluiten van weddenschappen, het uitbetalen van de opbrengsten en het beheer van de cashflow.

 • Nauwkeurigheid van de inventaris controleren

  Uitvoering van controleprocedures en documentatie met betrekking tot inventarisatietransacties.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

Optionele kennis en vaardigheden

juridische normen bij kansspelen melden aan spelmanager huisregels meedelen beleid in casino's ondernemingsbeleid toezicht houden op de spelruimte ondernemingsbeleid toepassen

Source: Sisyphus ODB