Beroep kennelmedewerker

Kennelmedewerkers werken met dieren in kennels of in poezenpensions en zorgen voor de verzorging van huisdieren. Zij voeden de dieren, maken hun kooien schoon, verzorgen zieke of oude dieren, houden ze gezond en laten ze uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Helpen bij het vervoer van dieren

  Assisteer bij het vervoer van dieren, met inbegrip van het laden en lossen van dieren, de voorbereiding van het transportvoertuig en het in stand houden van het welzijn van het dier gedurende het gehele transportproces.

 • Dierenverblijven onderhouden

  Ervoor zorgen dat dierenleefruimten zoals habitats, terraria, kooien of kennels in adequate en hygiënische staat zijn. De leefruimte schoonmaken en zo nodig een nieuw strooisel ter beschikking te stellen.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Dieren verzorgen

  De omgeving voorbereiden op de verzorging, de juiste verzorgingstools en verzorgingsmethoden voor het dier kiezen. Toepassen van de gezondheids- en veiligheidsprincipes op het werk, met inbegrip van de basisanatomie en -fysiologie van de dieren, inclusief de identificatie en melding van eventuele afwijkingen.

 • Honden wassen

  Een hond voorbereiden door overtollige haar, knopen en klitten te verwijderen. De vacht en huid van een hond wassen en schoonmaken.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Toestand van dieren beoordelen

  Controleer het dier op eventuele uitwendige tekenen van parasieten, ziekten of verwondingen. Gebruik deze informatie om eigen acties te bepalen en uw bevindingen aan de eigenaars te rapporteren.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Huisdieren eten geven

  Ervoor dat de dieren op tijd voldoende voedsel en water krijgen.

 • Werken met dierenartsen

  Dierenartsen raadplegen en hen bijstaan bij het onderzoek en de verzorging van dieren.

 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

  De gezondheid en het welzijn van dieren en hun verzorgers beschermen.

 • Hondenuitlaatdiensten bieden

  Het aanbieden van hondenuitlaatdiensten, met inbegrip van activiteiten zoals het afsluiten van een overeenkomst van diensten met de klant, de keuze en het gebruik van hanteringsmiddelen, de interactie met de hond en het veilig en verantwoord uitlaten van honden.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

anatomie van dieren materiaal onderhouden professionele administratie bijhouden raad geven over dierenwelzijn omgaan met veterinaire noodgevallen klanten advies geven over juiste dierenverzorging diervoeding werknemers opleiden zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer fysiologie van dieren in ploegen werken communiceren met klanten instructies geven over dierenverzorging gedrag van dieren verrijkende omgeving bieden voor dieren dierentraining dierenverslagen opstellen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Source: Sisyphus ODB