Beroep Kinderverpleegkundige

Een kinderverpleegkundige draagt de verpleegkundige zorg voor kinderen in het ziekenhuis. Hij of zij stelt een verpleegplan op en voert de behandelingen uit in samenwerking met andere medische professionals. Een kinderverpleegkundige is ook verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt, controleert de conditie en pijn van de patiënt, geeft uitleg over de behandelingen die de patiënt te wachten staat en beantwoordt vragen van zowel de ouders als het kind. Hij/zij voert allerhande medische handelingen uit. Een verpleegkundige houdt ook patiëntadministratie en -verslagen bij. Een kinderverpleegkundige blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Tenslotte assisteert een verpleegkundige artsen bij medische ingrepen.

Kinderverpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken kinderverpleegkundige

 • Verplegen van jonge patiënten in het ziekenhuis.
 • Opstellen van een verpleegplan en bijbehorende behandeling uitvoeren in samenwerking met collega's.
 • Zorgen voor de patiënt, bijvoorbeeld voeden en wassen.
 • Controleren van conditie en pijn van de patiënt.
 • Informeren, beantwoorden van vragen en geruststellen van kinderen en ouders.
 • Uitvoeren van diverse medische handelingen zoals het verzorgen van wonden, aanleggen van infusen, toedienen van medicijnen en injecties.
 • Assisteren bij medische ingrepen.
 • Bijhouden van verslagen en administratie omtrent patiënten.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Hoofdverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Source: Sisyphus ODB