Beroep Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus onderzoekt en geeft advies aan patiënten bij wie hij een erfelijke ziekte heeft vastgesteld of een verhoogd risico hierop hebben, daarnaast zijn ook mensen met aangeboren afwijkingen patiënten van een klinisch geneticus. Een klinisch geneticus adviseert niet alleen patiënten maar ook hun familieleden over de aandoening en de risico's van overdraging. Hij houdt spreekuren met patiënten, dit doet hij vaak in samenwerking met een specialist. Een klinisch geneticus doet chromosoomonderzoek, stamboomonderzoek, spoort (de oorzaak van) erfelijke ziektes op en DNA-diagnostiek. Hij overlegt op regelmatige basis met collega's, bijvoorbeeld met gynaecologen in het geval van een risicovolle kinderwens of zwangerschap.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken klinisch geneticus

 • Onderzoeken en vaststellen van (oorzaken van) erfelijke ziektes/aangeboren afwijkingen bij patiënten.
 • Adviseren van patiënten en de familie m.b.t. de overdraagbaarheid van een erfelijke aandoening.
 • Houden van spreekuren in samenwerking met een specialist.
 • Doen van chromosoomonderzoek, stamboomonderzoek en DNA-diagnostistiek.
 • Overleggen met collega's.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB