Beroep koster

Kosters voeren administratieve taken uit voor kerken en parochies, zorgen voor het onderhoud van de inrichting en ondersteunen de priesters/dominees of andere leidinggevenden. Zij vervullen ook de ondersteunende taken voor en na de kerkelijke dienst, zoals het opruimen van de kerk, het klaarzetten van de uitrusting en het ondersteunen van de geestelijke.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bijbelteksten

  De inhoud en interpretaties van bijbelteksten, de verschillende componenten van de bijbel, de verschillende soorten bijbels en de geschiedenis van de bijbel.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

Vaardigheden

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Opslagfaciliteiten beheren

  Zorgen voor het beheer of het onderhoud van schoonmaakapparatuur en verwarmings- of airconditioningsapparatuur van opslagfaciliteiten en de temperatuur van de gebouwen beheren.

 • Religieuze diensten voorbereiden

  Het uitvoeren van de nodige handelingen ter voorbereiding van religieuze diensten en ceremonies, zoals het verzamelen van de nodige rekwisieten en materialen, het schoonmaken van hulpmiddelen, het schrijven en houden van preken en andere toespraken, en andere voorbereidende activiteiten.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

Optionele kennis en vaardigheden

werkschema's volgen gegeven instructies volgen gemeenschapsrelaties opbouwen fondsenwerving beheren rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken helpen bij kerkdienst religieuze teksten interpreteren vertrouwelijkheid in acht nemen werkgerelateerde verslagen schrijven begrotingsbeginselen zorgen voor herstellingen aan apparatuur religieuze activiteiten promoten anticiperen op onderhoud van installaties

Source: Sisyphus ODB