Beroep kraamverzorgende

Kraamverzorgenden werken samen in een team met verloskundigen en gezondheidswerkers binnen de beroepspraktijk van de verpleging en verloskunde. Zij helpen verloskundigen en vrouwen bij de bevalling door de nodige ondersteuning, zorg en advies te geven tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postpartumperiode, bij de bevalling en bij de zorg voor de pasgeborene.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen zwangerschapszorg

 • Medewerker verloskundige praktijk
 • Verloskundige

Kennis

 • Gezondheidsvoorlichting

  De factoren die van invloed zijn op de gezondheid en de educatieve benadering om mensen te helpen gezonde levenskeuzes te maken.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Bevalling

  Het proces van het ter wereld helpen van een baby, de symptomen en tekenen van weeën, de uitdrijving van de baby en alle daarmee verband houdende stappen en procedures, met inbegrip van de procedures met betrekking tot complicaties en premature geboorte.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Zwangerschap

  Het proces van bevruchting en ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder van de moeder, de symptomen van zwangerschap, risico’s en complicaties, ziekten en het bepalen van het moment van bevallen.

Vaardigheden

 • Postnatale zorg bieden

  Het bieden van zorg aan de moeder en het pasgeboren kind na de geboorte, ervoor zorgen dat de pasgeborenen en de moeder gezond zijn en dat de moeder in staat is om voor haar pasgeboren kind te zorgen.

 • Advies geven over zwangerschappen

  Patiënten begeleiden bij normale veranderingen tijdens de zwangerschap, advies geven over voeding, de effecten van drugs en andere veranderingen in de levensstijl.

 • Afwijkingen identificeren

  Bepalen wat normaal en abnormaal is normaal en abnormaal is met betrekking tot het welzijn van patiënten, middels ervaring en scholing, en aan de verpleegkundigen rapporteren wat abnormaal is.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Samenwerken met verplegend personeel

  Samenwerken met verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het ondersteunen van de basiszorg voor patiënten.

 • Advies geven over gezinsplanning

  Advies geven over het gebruik van geboortebeperking en beschikbare anticonceptiemethoden, over seksuele voorlichting, preventie en beheer van seksueel overdraagbare aandoeningen, preconceptiebegeleiding en vruchtbaarheidsbeheer.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Zorgen voor pasgeboren baby's

  Zorgen voor pasgeboren baby’s door handelingen uit te voeren zoals hem/haar op regelmatige tijdstippen eten geven, zijn/haar vitale functies controleren en luiers verschonen.

 • Verpleegkundigen ondersteunen

  Ondersteunen van verpleegkundigen met de voorbereiding en verstrekking van diagnostische en behandelingsinterventies.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Communiceren met verplegend personeel

  Communiceren met verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers om te zorgen voor de verstrekking van goede en veilige patiëntenzorg.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Onder toezicht werken in de zorgsector

  Werk onder delegatie en toezicht van verpleegkundigen ter ondersteuning van verpleegkundige verzorging en administratie.

 • Meeleven met de familie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap

  Empathie tonen met vrouwen en hun families tijdens het onderzoek, de bevalling en in de periode na ontslag.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Prenatale zorg bieden

  De normale progressie van de zwangerschap en de ontwikkeling van de foetus monitoren door regelmatige controles voor te schrijven voor de preventie, detectie en behandeling van gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap.

 • Fundamentele tekenen van patiënten controleren

  De fundamentele en andere signalen van de patiënt in de gaten te houden, de door de verpleegkundige aangegeven acties ondernemen en, indien van toepassing, aan hem/haar verslag uitbrengen .

 • Advies geven over anticonceptie

  Advies geven over de verschillende soorten methoden die worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen, zoals voorbehoedsmiddelen of condooms.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Advies geven over risicovolle zwangerschappen

  Identificeren van en advies geven over de vroege tekenen van risicozwangerschappen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Pasgeboren baby's onderzoeken

  Een neonataal onderzoek uitvoeren om eventuele noodsignalen vast te stellen, om de normale aanpassingen van een pasgeborene na de geboorte te beoordelen en om geboorteafwijkingen of geboortetrauma vast te stellen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Basisondersteuning aan patiënten bieden

  Patiënten en burgers ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten zoals hygiëne, comfort, mobilisatie en voedselbehoeften.

 • Bijstaan bij afwijkingen tijdens de zwangerschap

  Ondersteunen van de moeder in geval van afwijkingen tijdens de zwangerschapsperiode en de arts bellen in noodgevallen.

Optionele kennis en vaardigheden

verloop van de borstvoedingsperiode beoordelen medische microbiologie beschikken over computervaardigheden neonatologie zwangerschappen controleren verschillende communicatiekanalen gebruiken gezondheid en veiligheid promoten voorbereiding op het ouderschap kraamtijd gezondheidsvoorlichting bieden pijnstillende middelen maaltijden uitdelen aan patiënten voorbereiding op de bevalling anesthesiologie contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen embryologie seksuele voorlichting

Source: Sisyphus ODB