Beroep kraandrijver haven

Kraandrijvers haven bedienen elektrisch aangedreven kranen die zijn uitgerust met horizontale liggers waarop het hijsgereedschap voor het laden of lossen van de containerlading wordt aangebracht. Zij brengen torenkranen in positie naast een schip en brengen liggers omlaag op het dek of een ruim van een schip. Zij hijsen en verplaatsen containers langs de ligger en plaatsen de container op de kade, op het scheepsdek of in het ruim.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ladingvoorschriften voor het vervoer van goederen

  De informatie begrijpen die wordt weergegeven in ladingvoorschriften met het gewicht van de in aanhangwagens geladen vrachten. Ladingvoorschriften lezen voor het vervoer van grotere artikelen, gevaarlijke materialen of vrachten die speciale zorg vereisen.

Vaardigheden

 • Kraanuitrusting onderhouden

  Zorg voor passend onderhoud van de kraanuitrusting; identificeer en rapporteer schade en storingen. Indien nodig versleten of beschadigde onderdelen vervangen.

 • Kranen opstellen

  Hijskranen opstellen, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen.

 • Gewicht van ladingen organiseren volgens de capaciteit van de hijswerktuigen

  Organiseren van het gewicht van de ladingen om overbelasting en disbalansen in de hijs- of hefuitrusting te voorkomen.

 • Risicovol werk uitvoeren

  Het uitvoeren van taken en werkzaamheden met een hoog risico en werkzaamheden die een nauwe naleving van specifieke regels en procedures vereisen om een veilige bedrijfsvoering te garanderen.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Kraanuitrusting controleren

  De geschiktheid controleren van kabels, katrollen en grijpapparaten die onderdelen van hijskranen vormen. Zorgen voor het continue onderhoud van deze apparatuur.

 • Kranen bedienen

  Bedienen van kranen voor het verplaatsen, positioneren, tillen of plaatsen van machines, apparatuur of andere grote objecten op verschillende locaties.

 • Helpen bij het verplaatsen van zware vrachten

  Hulp bieden bij het verplaatsen van zware ladingen; een hijssysteem met touwen en kabels voor het verplaatsen van zware lading opstellen en bedienen.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Hefboomkaders voor spoorwegen bedienen

  Hefboomkaders in seinhuizen bedienen. Inzicht hebben in verschillende toepassingen van hefbomen zoals bedieningshefbomen of signaalontvangende hefbomen en het sporentableau en het seinstelsel boven het hefboomkader lezen en begrijpen. Handbediende hefbomen, elektrische hefboomkaders, mechanische, pneumatische of elektrische hefbomen bedienen.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen beschikken over computervaardigheden diensten op een flexibele manier uitvoeren mondelinge instructies volgen betrouwbaar handelen verschillende communicatiekanalen gebruiken ruimtelijk bewustzijn hebben in een logistiek team werken

Source: Sisyphus ODB