Beroep Kredietanalist, kredietbeoordelaar

Een kredietbeoordelaar analyseert en evalueert financiële informatie om de kredietwaardigheid van een klant te bepalen wanneer deze een aanvraag doet voor krediet of een lening. Hij adviseert het management of een aanvraag wel of niet gehonoreerd moet worden. Hij gaat het gesprek aan met de aanvrager over de financiële situatie en vraagt hierbij bijvoorbeeld naar leningen, studiebeurzen enz. Daarnaast onderzoekt hij de financiële situatie middels informatie van anderen (zoals de KvK). Vervolgens evalueert hij de financiële situatie van de aanvrager, op basis hiervan adviseert hij het management om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen. Wanneer de aangevraagde lening niet boven een bepaalde limiet komt, mag de kredietbeoordelaar de lening zelf goedkeuren of afwijzen. Hij houdt altijd rekening met de kredietnormen van de organisatie. De kredietbeoordelaar zorgt er ook voor dat het papierwerk bij de lening-of kredietverstrekking in orde wordt gemaakt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken kredietanalist, kredietbeoordelaar

 • Analyseren en evalueren van de financiële situatie van een aanvrager om kredietwaardigheid te beoordelen.
 • Adviseren van management over de goed- of afkeuring van aanvraag.
 • Zelf goed- of afkeuren van een aanvraag voor lening of krediet indien de lening niet boven een bepaalde limiet zit.
 • Rekening houden met kredietnormen van de organisatie.
 • In orde maken van papierwerk rondom lening- of kredietverstrekking.

Gerelateerde beroepen bankwezen

 • Accountmanager overig
 • Accountmanager particuliere cliënten
 • Accountmanager zakelijke markt
 • Baliemedewerker
 • Bankmedewerker back-office
 • Bankmedewerker front-office
 • Kantoordirecteur, vestigingsmanager bankfiliaal
 • Kredietacceptant
 • Leidinggevende backoffice medewerkers
 • Leidinggevende frontoffice medewerkers
 • Makelaar roerende goederen

Source: Sisyphus ODB