Beroep kwaliteitscontroleur aquacultuur

Kwaliteitscontroleurs aquacultuur stellen normen en beleidslijnen vast voor de kwaliteitscontrole van de productie van waterorganismen. Zij testen en inspecteren het bestand volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points) en veiligheidsvoorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van zeevruchten

  De verwerking van alle zoutwatervinvis, schaaldieren, weekdieren en andere vormen van in het water levende organismen (met inbegrip van pijlinktvis, zeeschildpad, kwallen, zeekomkommer, en de hom van deze dieren), anders dan vogels of zoogdieren, gevangen voor menselijke consumptie.

 • Traceerbaarheid in de voedingssector

  Traceerbaarheidsmaatregelen om te kunnen reageren op potentiële risico’s die aanwezig kunnen zijn in levensmiddelen en diervoeding, om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen veilig door mensen gegeten kunnen worden.

 • Kwaliteit van visproducten

  Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van visproducten. Bijvoorbeeld verschillen tussen soorten, de impact van vistuigen en parasieten op het behoud van de kwaliteit.

 • Kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op aquacultuurproducten

  Kwaliteitsregelingen, labels rouge, ISO-systemen, HACCP-procedures, biologische/organische status, traceerbaarheidslabels.

Vaardigheden

 • HACCP-inspecties voor aquatische organismen uitvoeren

  Het toezicht op en de inspectie van de in het water levende organismen om na te gaan of zij in zuivere toestand verkeren en dus in aanmerking komen voor het keurmerk. Verifiëren of de inrichting het controleplan van de HIMP volgt, waarbij medewerkers van de vestiging aanvaardbare producten en onderdelen scheiden van onaanvaardbare.

 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren

  Uitvoeren van analyses van de risico’s van levensmiddelen met het oog op waarborging van de voedselveiligheid.

 • Kwaliteitsbeheersystemen implementeren

  Implementeren van kwaliteitssystemen en -procedures zoals ISO-systemen.

 • Processen voor risicobeheer toepassen

  Het vaststellen van risico’s en het toepassen van een risicobeheerproces, bv. HACCP.

 • Traceerbaarheidssystemen implementeren

  Implementeren van traceerbaarheidssystemen voor verschillende soorten aquatische hulpbronnen.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

 • Advies geven over de toeleveringsketen van aquacultuurproducten

  Ondersteuning en advies geven bij activiteiten die verband houden met de toeleveringsketen van de aquacultuur, zoals het ontwerp en de logistiek van verpakkingen.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten

  Aanbevelingen doen voor verbeteringen aan werkactiviteiten

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-incidenten melden levende vissen op afwijkingen testen onafhankelijke operationele besluiten nemen verschillende communicatiekanalen gebruiken persoonlijke vaardigheden ontwikkelen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau trainingsmateriaal creëren anatomie van vissen preventie van verontreiniging opleidingsbehoeften identificeren verschillende talen spreken training evalueren opleiding geven wetgeving inzake verontreiniging onlinetraining leveren opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

Source: Sisyphus ODB