Beroep kwaliteitscontroleur

Kwaliteitscontroleurs controleren de kwaliteit van vervaardigde producten. Zij werken in productiefaciliteiten waar zij een basisinspectie en -beoordeling uitvoeren van producten voor, tijdens of na het productieproces. Zij sporen productieproblemen op en sturen inferieure of slecht functionerende producten terug voor reparatie.

Kwaliteitscontroleur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Kwaliteitscontrolesystemen

  Inzicht in en ervaring met kwaliteitssystemen voor productontwikkeling of tools zoals FMEA, DOE, PPA en APQP.

Vaardigheden

 • De productielijn volgen

  Volgen van de productielijn op problemen zoals opstapelen en vastlopen.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Kwaliteitsnormen opstellen

  In samenwerking met managers en kwaliteitsdeskundigen een reeks kwaliteitsnormen vaststellen om de naleving van de voorschriften te waarborgen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de behoeften van de klanten.

 • Implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen

  Het bevorderen van de invoering van nieuwe bedrijfsprocessen om te helpen kwaliteitsnormen te bereiken, zoals de verbetering van de organisatiestructuur of de ontwikkeling van nieuwe procedures in geval van kwaliteitsgebreken.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren

  Het uitvoeren van regelmatige, systematische en gedocumenteerde onderzoeken van een kwaliteitssysteem voor het controleren van de conformiteit met een norm op basis van objectief bewijsmateriaal, zoals de implementatie van processen, de effectiviteit bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen en de vermindering en eliminatie van kwaliteitsproblemen.

 • In teams aan een assemblagelijn werken

  Producten vervaardigen op een bewegende assemblagelijn. Werken in een team waarin iedereen een toegewezen taak heeft.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien

  Documenten van kwaliteitscontrole herzien. Door de documenten lezen, deze redigeren en stukken herzien in de documentatie zoals de nummering, de procedure voor het opstellen van nieuwe documenten, de herziening en de follow-up procedure, de sluiting van non-conformiteiten, de methoden voor het volgen van documenten, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

precisiemeetinstrumenten hanteren technische documentatie gebruiken oplossingen voor problemen creëren testgegevens vastleggen procesverbeteringen identificeren productieprocessen analyseren voor verbetering testapparatuur onderhouden verbeteringsmaatregelen identificeren productverbeteringen aanbevelen procedures bij defecten ontwikkelen doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen prestatietests uitvoeren

Source: Sisyphus ODB