Beroep kwaliteitstechnicus chemische productie

Kwaliteitstechnici chemische productie voeren inspecties en precisiemetingen uit om de kwaliteit van producten te testen en te waarborgen met behulp van computergestuurde machines en systemen.

Kwaliteitstechnicus chemische productie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Goede laboratoriumpraktijk

  De voorschriften en goede laboratoriumpraktijken (GLP) die in de betrokken industriële sector worden toegepast.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

 • Vergunningen voor gereguleerde stoffen

  De wettelijke vereisten en vergunningen voor de verwerking van gereguleerde stoffen.

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Niet-destructieve testapparatuur gebruiken

  Specifieke niet-destructieve controlemethoden en -apparatuur gebruiken die geen schade toebrengen aan het product, zoals röntgenstralen, ultrasone beproeving, magnetische deeltjesinspectie, industriële CT en andere, om gebreken op te kunnen sporen en de kwaliteit van het vervaardigde en gerepareerde product te waarborgen.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • ICT-systemen gebruiken

  ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Producttests uitvoeren

  Bewerkte werkstukken of producten op controleren op basisfouten.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen procedures bij defecten ontwikkelen implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen productieprocessen analyseren voor verbetering grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting technische documentatie gebruiken productverbeteringen aanbevelen vergunningen verstrekken goederen bestellen procedures voor kwaliteitscontrole documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien inspectie van chemische processen beheren inspectierapporten schrijven testapparatuur onderhouden doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen chromatografiesoftware gebruiken omgevingsparameters controleren medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures medewerkers opleiden over veiligheidsprocedures biotechnologie analytische wiskundige berekeningen uitvoeren kwaliteitscontroles uitvoeren productiedocumentatie beheren

Source: Sisyphus ODB