Beroep Laboratoriumtechnicus, medisch analist

Laboratoriumtechnicus, medisch analist
Credits: Shutterstock.com

Een laboratoriummedewerker / medisch analist voert routine medische laboratorium tests uit ten behoeve van de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. Kan onder supervisie van medische technici werken.

Laboratoriumtechnicus, medisch analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken laboratoriumtechnicus, medisch analist

 • Verzamelt monsters van patiënten, bijv. van bloed, urine of weefsel.
 • Voert tests uit op monsters om ziekten, afwijkingen en onregelmatigheden op te sporen, bijv. met gebruikmaking van een microscoop of automatische analyseapparatuur.
 • Analyseert resultaten van tests en experimenten, maakt daarbij bijv. gebruik van speciale mechanische en elektrische instrumenten.
 • Registreert en rapporteert over bevindingen en testresulaten.
 • Zet medische laboratoriumapparatuur klaar en stelt deze in.
 • Onderhoudt medische laboratoriumapparatuur en reinigt deze.
 • Analyseert en verwerkt testdata in kaarten, grafieken en verslagen voor educatieve doeleinden.
 • Overlegt met ander medisch personeel, bijv. met pathologen, om een uiteindelijke diagnose vast te stellen op basis van indicaties in de celwaarden.
 • Voert bloedonderzoek uit voor bloedtransfusie en stelt de bloedwaarden vast.
 • Past veiligheidsmaatregelen toe.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Biomedisch onderzoeker
 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Source: Sisyphus ODB