Beroep Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie

Een laboratoriumtechnicus biologie/biotechnologie biedt technische ondersteuning aan wetenschappers bij het onderzoeken, testen en analyseren van levende organismen. Hij ondersteunt bij het zoeken naar van praktische toepassen van resultaten. Een laboratoriumtechnicus helpt bij het opstellen, bedienen, onderhouden en inrichten van laboratoriumapparatuur. Daarnaast maakt hij allerlei monsters, oplossingen, en kweekjes onderzoeksklaar, zodat de wetenschappers hiermee kunnen experimenteren. Een laboratoriumtechnicus mag zelf routinetesten uitvoeren in het laboratorium maar ook in het veld. Hij controleert of richtlijnen in acht worden genomen. Een laboratoriumtechnicus is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van logboeken van de werkzaamheden en onderzoeksdatabases. Ook zorgt hij er voor dat tijdig laboratoriumbenodigdheden worden besteld en dat deze gestructureerd worden opgeslagen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie

 • Bieden van technische ondersteuning bij het onderzoek naar levende organismen.
 • Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling en het gebruik van praktisch toepasbare producten en processen.
 • Opstellen, bedienen en onderhouden van laboratoriumapparatuur.
 • Onderzoeksklaar maken en categoriseren van monsters, oplossingen en kweekjes.
 • Bijhouden van relevante databases.
 • Uitvoeren van routinetesten in zowel het laboratorium als het veld.
 • Controleren of kwaliteit-, gezondheids- en veiligheidrichtlijnen worden toegepast.
 • Actief betrokken bij het gehele proces van testen en rapporteren over resultaten van een onderzoek.
 • Bijhouden van logboeken over de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Bestellen en opslaan van laboratoriumbenodigheden.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Biomedisch onderzoeker
 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Source: Sisyphus ODB