Beroep Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën

Een laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën is betrokken bij experimenten, dataverzameling en onderzoek op het gebied van bodemsanering, landwinning en verontreinigde milieus. Hierbij biedt hij/zij technische ondersteuning. Daarnaast kan hij/zij een nauwkeurige inschatting maken van de benodigde middelen. Een laboratoriumtechnicus houdt ook in de gaten over reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen. Een laboratoriumtechnicus past hulpmiddelen en uitrusting aan en test deze voor gebruik. Vervolgens maakt hij/zij gebruik van allerhande laboratoriummaterialen om laboratoriumtesten te doen, de resultaten te analyseren en hierover te rapporteren. Tenslotte ondersteunt hij/zij ingenieurs bij het gebruik van meetinstrumenten en bij het produceren van gegevens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën

 • Bieden van technische ondersteuning bij onderzoek en experimenten op het gebied van bijv. verontreinigde milieus.
 • Inschatten wat de benodigde middelen (materiaal en menskracht) zijn.
 • Controleren of reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen.
 • Aanpassen en testen van hulpmiddelen voor onderzoek zodat deze gebruiksklaar zijn.
 • Gebruik maken van allerhande laboratoriummaterialen zoals microscopen, spectrografen en spanningsmeters.
 • Laboratoriumtesten doen, resultaten analyseren en hierover rapporteren.
 • Ondersteunen van ingenieurs bij gebruik van meetinstrumenten (bijv. elektrisch, sonisch of nucleair) en produceren van gegevens.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Biomedisch onderzoeker
 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Source: Sisyphus ODB