Beroep laboratoriumtechnicus kwaliteitscontrole schoeisel

Laboratoriumtechnici kwaliteitscontrole schoeisel voeren alle laboratoriumtests van schoeisel en materialen of componenten uit volgens de nationale en internationale normen. Zij analyseren en interpreteren hun resultaten en stellen rapporten op voor de kwaliteitsmanager, met advies over afkeuring of goedkeuring. Zij maken gebruik van vooraf bepaalde instrumenten voor kwaliteitsmanagement die gericht zijn op de verwezenlijking van de in het kwaliteitsbeleid beschreven doelstellingen. Zij zijn betrokken bij het monitoren en controleren van het kwaliteitssysteem, namelijk door het uitvoeren van interne en externe controles. Zij werken mee aan de opstelling van kwaliteitsgerelateerde documenten en aan de uitbesteding van tests die niet binnen het bedrijf kunnen worden uitgevoerd aan externe laboratoria.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteit van schoeisel

  Kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in schoeisel, snelle testprocedures, laboratoriumtestprocedures en -normen, adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. Kwaliteitsborging van productieprocessen van schoeisel en fundamentele kwaliteitsconcepten, met name een kader en standaarden voor de kwaliteit van schoeisel.

 • Technologie voor de productie van schoeisel

  Technologie en machines met betrekking tot schoeiselprocessen. De productie van schoenen begint in de snij-/uitsnijruimte, waar het boven- en ondermateriaal worden uitgesneden. De bovenste delen worden samengevoegd in de sluitruimte. Dit gebeurt in een specifieke bewerkingsvolgorde: splitten, vouwen, naaien, enz. Het gesloten bovenwerk, de binnenzool en andere onderste delen worden samengebracht in de montageruimte, waar de belangrijkste bewerkingen bestaan in het leesten en verzolen. Het proces eindigt met de afwerking in de afwerkings- en de verpakkingsruimte.

 • Materialen voor schoeisel

  De kenmerken, onderdelen, voordelen en beperkingen van een breed scala aan materialen die gebruikt worden in de productie van schoeisel: leer, leervervangers (synthetisch of kunststof), textiel, plastic, rubber, enz. 

 • Onderdelen van schoeisel

  De onderdelen van schoeisel voor bovenmateriaal (voorstukken, hielstukken, voeringen, achterstukken, neusvoeringen, enz.) en ondermateriaal (zolen, hielen, binnenzolen, enz.). Ecologische aangelegenheden en het belang van recycling. Selectie van geschikte materialen en onderdelen op basis van hun invloed op de schoeiselstijl en kenmerken, eigenschappen en maakbaarheid. Procedures en methoden voor de chemische en mechanische verwerking van lederen en niet-lederen materialen.

Vaardigheden

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Kwaliteitscontroletechnieken op schoeisel en lederwaren toepassen

  Kwaliteitscontrole in schoeisel en lederwaren toepassen. Het materiaal, het onderdeel of het model analyseren aan de hand van relevante kwaliteitscriteria. Het materiaal en andere van leveranciers verkregen onderdelen of het eindproduct vergelijken met de normen. Visuele waarnemingen gebruiken en bevindingen rapporteren. De hoeveelheid leer in het entrepot controleren. Onderdelen onderwerpen aan laboratoriumcontrole. Corrigerende maatregelen vaststellen wanneer dat nodig is.

 • Laboratoriumtesten op schoeisel of lederwaren uitvoeren

  Laboratoriumtesten uitvoeren betreffende de kwaliteit van schoeisel, lederwaren of de materialen of onderdelen daarvan overeenkomstig de nationale en internationale normen. Monsters en procedures voorbereiden. Analyseren en interpreteren van testresultaten en opgestelde verslagen. Samenwerken met uitbestede laboratoria.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

Optionele kennis en vaardigheden

bestanddelen van lederwaren gezondheids- en veiligheidsvoorschriften kwaliteitssystemen voor schoeisel beheren milieueffecten van schoeiselproductie verminderen commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren communicatietechnieken gebruiken materialen voor lederwaren

Source: Sisyphus ODB