Beroep laboratoriumtechnicus lederwaren

Laboratoriumtechnici lederwaren voeren chemische analyses en fysische tests van leer uit en rapporteren de resultaten. Zij voeren ook chemische analyses van hulpstoffen, milieuemissies en lozingen uit en rapporteren de resultaten. Zij zorgen ervoor dat de tests worden uitgevoerd volgens de toepasselijke nationale, internationale of klantennormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen

  De kwaliteit van huiden wordt bepaald aan de hand van organoleptische, microbiologische, histologische en chemische eigenschappen (d.w.z. vocht, structuur van de lederhuid, vet- en collageenpercentage). Elk type huid/vel heeft specifieke fysische en chemische eigenschappen die van invloed zijn op het looien en het meest geschikte eindgebruik van het leder.

 • Scheikundige aspecten van leer

  Chemische samenstelling en chemische eigenschappen van de gebruikte vel/huid en chemicaliën die tijdens de verschillende looiprocessen zijn gebruikt. Reacties tussen huiden of vellen of halffabricaten, en chemische producten tijdens de verschillende fasen van het proces en de factoren die van invloed zijn op de resultaten daarvan. Controle op de chemische verwerkingsindicatoren en de kenmerken van huiden/leder.

 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

  Samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen van hulpchemicaliën die worden gebruikt in de verschillende looiprocessen (looistoffen, vetlogen, pigmenten, kleurstoffen, enz.)

 • Scheikundige kenmerken van leer testen

  De proeven die worden uitgevoerd om de chemische eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de pH en het gehalte aan specifieke stoffen.

 • Fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer

  De fysische en chemische eigenschappen van lederen halffabricaten die reeds looibewerkingen hebben ondergaan. Deze eigenschappen verschillen naargelang van het dier waarvan het leer afkomstig is en de reeds doorlopen fabricageprocessen.

 • Leerafwerkingstechnieken

  Apparatuur, technologieën en technieken voor het afwerken en lamineren van leer volgens de productspecificatie. De onderwerpen omvatten de voorbereiding van het oppervlak, de soorten apparatuur, de voorbereiding van het substraat, de toezicht op het proces en de toepassingen in verband met de verschillende soorten afwerking, coatings en eindproducten.

 • Leertechnologie

  Het vakgebied van traditionele en geavanceerde technologieën op het gebied van looiprocessen, met inbegrip van machines, bedrijfsinstallaties en andere ondersteunende apparaten, waaronder beweeg- of doseersystemen.

 • Kwaliteitscontrolesystemen

  Inzicht in en ervaring met kwaliteitssystemen voor productontwikkeling of tools zoals FMEA, DOE, PPA en APQP.

 • Functies van machines

  De gebruikte machines en uitrusting en, in het bijzonder, de kenmerken met betrekking tot de werking en de kalibratie om de conformiteit met de kwaliteits- en productspecificaties en de veiligheid van de exploitant te waarborgen.

 • Fysiek testen van leer

  De proeven die worden uitgevoerd om de fysieke eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de analyse van de prestatie-eigenschappen van leer, waaronder buigsterkte, slijtvastheid, scheurbestendigheid enz.

Vaardigheden

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Defecten op ruwe huiden identificeren

  Het analyseren, identificeren en beoordelen van de mogelijke gebreken van ongelooide huiden en vellen. Defecten kunnen van natuurlijke oorsprong zijn (bv. schade door parasieten), veroorzaakt door slechte praktijken op de boerderij, tijdens het vervoer, in het slachthuis (bv. Onjuist villen, defecten vóór het slachten, slechte conservering) of ontstaan tijdens het productieproces. Het indelen van huiden/vellen en de onderverdeling daarvan in „selecties” is gebaseerd op de aard, omvang en plaats van de defecten. De categorie van de verwerking, en bijgevolg het type artikel, bepaalt de aard van de verwerking.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces

  Systemen beheren voor de klantgerichte organisatie van leerproductieprocessen. Gebruik maken van strategie, gegevens en effectieve communicatie om de kwaliteitsaanpak te integreren in de cultuur en activiteiten van het bedrijf en ook om de missie en doelstellingen van de organisatie te bereiken.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

productierecepten ontwikkelen werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen scheikundige aspecten van leerverven recepten voor kleurstoffen correct toepassen chemische hulpstoffen testen leer verpakken gezondheid en veiligheid op de werkplek kleurmengsels bereiden verschillende kleurnuances herkennen doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

Source: Sisyphus ODB