Beroep Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen

Een laboratoriumtechnicus staal en overige metalen is betrokken bij experimenten en onderzoek op het gebied van staal en overige metalen, zoals metallurgie en winningsmethodes voor olie, gas en ertsen. Hierbij biedt hij technische ondersteuning. Daarnaast kan hij een nauwkeurige inschatting maken van de benodigde middelen. Een laboratoriumtechnicus houdt ook in de gaten over reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen. Hij verzamelt monsters van stenen, mineralen en stalen en zorgt dat deze onderzoeksklaar zijn. Vervolgens maakt hij gebruik van allerhande laboratoriummaterialen om laboratoriumtesten te doen, de resultaten te analyseren en hierover te rapporteren. Tenslotte ondersteunt hij wetenschappers bij het gebruik van meetinstrumenten en bij het produceren van gegeven omtrent mogelijke vindplaatsen van olie, gas of ertsen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken laboratoriumtechnicus staal en overige metalen

 • Bieden van technische ondersteuning bij onderzoek en experimenten op het gebied van staal en overige metalen.
 • Inschatten wat de benodigde middelen (materiaal en menskracht) zijn.
 • Controleren of reglementaire, technische en veiligheidsaspecten in acht worden genomen.
 • Verzamelen van monsters, deze onderzoeksklaar maken.
 • Gebruik maken van allerhande laboratoriummaterialen zoals microscopen, spectrografen en spanningsmeters.
 • Laboratoriumtesten doen, resultaten analyseren en hierover rapporteren.
 • Ondersteunen van wetenschappers bij gebruik van meetinstrumenten (bijv. elektrisch, sonisch of nucleair) en produceren van gegevens.

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Biomedisch onderzoeker
 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Source: Sisyphus ODB