Beroep landbouwer gemengd bedrijf

Landbouwers gemengd bedrijf zijn verantwoordelijk voor het beheer van alle aspecten van de productie van dieren en gewassen als kleine onderneming of als zelfvoorziening.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Agrarische productiebeginselen

  Beginselen en voorwaarden voor biologische en duurzame landbouwproductie.

 • Agronomische productiebeginselen

  De technieken, methoden en beginselen van de traditionele agronomische productie.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Beginselen van gewasproductie

  Beginselen voor de teelt van gewassen, de natuurlijke cyclus, het opkweken van de natuur, de groeiomstandigheden en de beginselen van biologische en duurzame productie. Kwaliteitscriteria en -eisen voor zaden, planten en gewassen.

 • Voortplanting van vee

  Begrip van natuurlijke en kunstmatige voortplantingstechnieken, draagtijden en het geboorteproces bij vee. Kennis van het op humane wijze vernietigen van de betrokken dieren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Veeteeltsystemen

  De toewijzing van agrarische hulpbronnen in verhouding tot de veehouderij en de veehouderijsystemen.

Vaardigheden

 • Landbouwmachines gebruiken

  Gemotoriseerde landbouwmachines, met inbegrip van trekkers, balers, sproeiers, ploegen, maaimachines, combineermachines, grondverzetmachines, vrachtwagens en irrigatie-installaties.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

boerderijproducten beheren gezondheid en welzijn van vee beheren boerderijproducten op de markt brengen melkproductie van vee agrarisch bedrijfsbeheer agrotoerisme productieondernemingen beheren

Source: Sisyphus ODB