Beroep landbouwmachinist

Landbouwmachinisten bedienen gespecialiseerde apparatuur en machines voor landbouwproductie en landschapsonderhoud.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Herbiciden

  Soorten chemische eigenschappen van herbiciden en hun schadelijke effecten op mens en milieu.

 • Pesticiden

  Soorten chemische kenmerken van pesticiden en hun schadelijke effecten op mens en milieu.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Landbouwmachines gebruiken

  Gemotoriseerde landbouwmachines, met inbegrip van trekkers, balers, sproeiers, ploegen, maaimachines, combineermachines, grondverzetmachines, vrachtwagens en irrigatie-installaties.

 • Instructies implementeren

  Schriftelijke of mondelinge instructies kunnen implementeren.

 • Bodembedekkende gewassen oogsten

  Bodembedekkende gewassen, zoals alfalfa, zaaien of oogsten.

 • Chemische producten voor bodem en planten beheren

  Het hanteren van chemische producten voor bodem en planten, dit omvat het schoonmaken van de apparatuur die wordt gebruikt voor het verspreiden en sproeien, het mengen van chemische stoffen, het bereiden van pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen om te sproeien, het bereiden van meststoffen voor verspreiding.

 • In een landgebaseerd team werken

  Samenwerken met anderen in een team voor activiteiten op het land van machines voor de landbouwproductie en landschapsarchitectuur.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Trekkerwerktuig voorttrekken met behulp van een aftakas

  Een werktuig voorttrekken dat is verbonden met een trekker die voorzien is van een aftakas.

 • Gewassen oogsten

  Landbouwproducten manueel of met gebruik van geschikt gereedschap maaien, plukken of snijden. Rekening houden met de relevante kwaliteitscriteria van de producten, de hygiënevoorschriften en de passende methoden.

 • Instructies begrijpen

  In staat zijn om mondelinge en schriftelijke instructies te begrijpen.

 • Meststof verspreiden

  Bemestingsoplossingen verspreiden om de groei van planten te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

uitrusting voor de oogst prepareren materiaal lossen een computer gebruiken mechanisch materiaal onderhouden milieubeleid bemestingsbeginselen gps-systemen gebruiken materiaal laden agronomie problemen kritisch behandelen onafhankelijke operationele besluiten nemen verschillende communicatiekanalen gebruiken precisielandbouw toepassen bodem irrigeren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren communiceren met klanten meststoffen botanische variëteiten oplossingen voor problemen creëren materiaal voor tuinaanleg gebruiken

Source: Sisyphus ODB