Beroep Landbouwtechnicus

Een landbouwtechnicus biedt technische en wetenschappelijke ondersteuning aan landbouwers en helpt op diverse gebieden met de dieren en producten. Hij of zij zorgt ervoor dat landbouwmachines, werktuigen en installaties correct werken en goed onderhouden worden. Daarnaast houdt een landbouwtechnicus zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van experimenten, testen en analyses ten behoeve van de kwaliteitsverbetering.

Landbouwtechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken landbouwtechnicus

 • Bieden van technische ondersteuning (onderhoud en reparatie) bij de werking van landbouwmachines en -installaties.
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles (bij zowel dieren als producten).
 • Kunstmatige inseminatie toepassen en opvolgen.
 • Voorbereidingen treffen ten behoeve van experimenten, testen en analyses en assisteren bij de uitvoering.
 • Uitvoeren van analyses om te komen tot kwaliteitsstandaarden.
 • Een inschatting maken van de kosten van materialen en menskracht bij diverse projecten.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur Landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Source: Sisyphus ODB