Beroep lasinspecteur

Lasinspecteurs onderzoeken de verbindingen en banden tussen metalen. Zij maken gebruik van visuele hulpmiddelen en elektrische instrumenten om de kwaliteit en veiligheid van verbindingen te controleren en te waarborgen. Lasinspecteurs zorgen ervoor dat alle gerelateerde lasactiviteiten, -plannen en -materialen in overeenstemming zijn met de geldende richtlijnen en met de veiligheidsvoorschriften. De inspecteurs werken niet alleen op het terrein aan hun onderzoek van lasprojecten, maar brengen ook tijd door in een kantooromgeving om hun rapporten op te stellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Verbindingstechnologieën voor metaal

  De diverse technologieën die worden gebruikt voor het verbinden en assembleren van gefabriceerde metalen werkstukken.

 • Soorten metaalproductieprocessen

  Metaalprocessen verbonden aan de verschillende soorten metaal, zoals gietprocessen, warmtebehandelingsprocessen, herstelprocessen en andere metaalproductieprocessen.

 • Lastechnieken

  De verschillende methoden voor het lassen van metalen met diverse apparaten, waaronder autogeenlassen, booglassen en TIG-lassen.

 • Kwaliteitsnormen voor databases

  Technieken en methoden voor het schatten en evalueren van systeemkwaliteit en algemene databasekwaliteit, evenals de vastgestelde kwaliteitsnormen en -voorschriften.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Lasinspectie uitvoeren

  De kwaliteit van gelaste metalen inspecteren en waarborgen met behulp van verschillende testtechnieken.

 • Lasapparatuur bedienen

  Lasapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen; tijdens het werkproces oogbescherming dragen.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

 • Samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole

  Nauw samenwerken met de betrokken partij voor kwaliteitsborging of beoordeling.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Imperfecties in metaal ontdekken

  Verschillende soorten imperfecties in metalen werkstukken of afgewerkte in metalen werkstukken of eindproducten observeren en identificeren. De beste manier herkennen om het probleem op te lossen, dat veroorzaakt kan worden door corrosie, roest, breuken, lekken en andere tekenen van slijtage.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien

  Documenten van kwaliteitscontrole herzien. Door de documenten lezen, deze redigeren en stukken herzien in de documentatie zoals de nummering, de procedure voor het opstellen van nieuwe documenten, de herziening en de follow-up procedure, de sluiting van non-conformiteiten, de methoden voor het volgen van documenten, enz.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Reparatiegegevens opschrijven

  Schrijven van verslagen over uitgevoerde reparaties en onderhoudsinterventies, van de gebruikte onderdelen en materialen en andere reparatiefeiten.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen

  Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

niet-destructieve testapparatuur gebruiken ontwerpschetsen tekenen kwaliteitsnormen voor productie controleren omgaan met managers mag-lassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektronenbundellasprocessen kunststof lassen toezicht houden op personeel verwerking van ferrometalen oplossingen voor problemen creëren proefdraaien mijnbouwmachines lassen technische tekeningen tig-lassen mig-lassen verwerking van non-ferrometalen productverbeteringen aanbevelen noodprocedures beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving voor juiste gasdruk zorgen technische middelen raadplegen

Source: Sisyphus ODB