Beroep lasser

Lassers werken met lasapparatuur om metalen werkstukken samen te brengen. Zij kunnen gebruik maken van smeltlasprocessen op basis van verschillende technieken en materialen. Zij voeren ook eenvoudige visuele inspecties van de lasnaden uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Brandbare vloeistoffen

  Het gedrag van vloeistoffen en gassen die een ernstig explosie- en brandgevaar vormen, en de systemen voor een adequate hantering ervan en voor een doeltreffende opslag.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Brandertemperatuur voor metaalprocessen

  Ideale temperatuur van gereedschappen en machines die zijn uitgerust met branders, om diverse metaalbewerkingen op werkstukken uit te voeren.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Thermische geleidbaarheid van metaal

  Het vermogen van metalen om warmte te geleiden.

 • Lastechnieken

  De verschillende methoden voor het lassen van metalen met diverse apparaten, waaronder autogeenlassen, booglassen en TIG-lassen.

Vaardigheden

 • MIG-lassen

  Het lassen van metalen werkstukken met behulp van inerte gassen of gasmengsels zoals argon en helium. Deze techniek wordt gewoonlijk gebruikt voor het lassen van aluminium en andere non-ferrometalen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Omgaan met brandstoffen

  Omgaan met en opslaan van brandstoffen en hun potentiële risico’s en gevaren beoordelen.

 • Voor juiste metaaltemperatuur zorgen

  Zorgen voor de noodzakelijke, meestal constante temperatuur van bewerkte metalen werkstukken tijdens metaalproductieprocessen.

 • Toevoegmetaal selecteren

  Het optimale metaal selecteren dat gebruikt wordt voor het verbinden van metalen, zoals zink, lood of kopermetalen, specifiek voor las- of soldeerwerkzaamheden.

 • Imperfecties in metaal ontdekken

  Verschillende soorten imperfecties in metalen werkstukken of afgewerkte in metalen werkstukken of eindproducten observeren en identificeren. De beste manier herkennen om het probleem op te lossen, dat veroorzaakt kan worden door corrosie, roest, breuken, lekken en andere tekenen van slijtage.

 • Lasapparatuur bedienen

  Lasapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen; tijdens het werkproces oogbescherming dragen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Vlambooglastechnieken toepassen

  Verschillende technieken toepassen en gebruiken in het proces van booglassen, zoals onder meer booglassen met beklede elektrode, MIG/MAG-lassen, onderpoederlassen en lassen met gevulde draad.

 • Autogene lastoortsen bedienen

  Veilig een lastoorts met oxyacetyleengas bedienen om lasbewerkingen op een werkstuk uit te voeren.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen

  Voldoen aan nauwkeurigheidsnormen die specifiek zijn voor een organisatie of product bij metaalbewerking, betrokken bij processen zoals graveren, nauwkeurig snijden, lassen.

 • TIG-lassen

  Lassen van metalen werkstukken door wolfraam intert gas (TIG) lassen. Dit booglasproces last metalen werkstukken met behulp van de warmte die wordt opgewekt tussen een elektrische boog tussen een niet-verbruikbare wolfraamelektrode. Gebruik maken van een argon of helium inert gas om de las te beschermen tegen atmosferische verontreiniging.

 • MAG-lassen

  Metalen, voornamelijk stalen, werkstukken, samen met actieve gasmengsels zoals argon-, kooldioxide en zuurstof lassen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Metalen samenvoegen

  Stukken metaal samenvoegen met behulp van soldeer- en lasmateriaal.

 • Oppervlakken met bramen glad maken

  Oppervlakken met bramen van stalen en metalen onderdelen inspecteren en glad maken.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

Optionele kennis en vaardigheden

productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van stalen vaten en soortgelijke containers plasmasnijbranders gebruiken mechanica van vaartuigen verbindingstechnologieën voor metaal vliegtuigmechanica hardsoldeertechnieken toepassen bouwmaterialen inspecteren reparatiegegevens opschrijven productie van wapens en munitie productie van stoomgeneratoren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten precisiemeetinstrumenten hanteren smeltmiddel aanbrengen autogene snijbranders bedienen hefapparatuur bedienen lasinspectie uitvoeren metalen onderdelen monteren gasflessen bedienen verdedigingssysteem werkstukken voorbehandelen soldeerapparatuur bedienen soldeertechnieken toepassen ergonomisch werken verwerking van ferrometalen puntlastechnieken toepassen planlezen metaalzettechnieken voor juiste gasdruk zorgen temperatuurmeters afstellen zuurstofsnijbranders gebruiken producttests uitvoeren snijtechnieken thermietlastechnieken toepassen productie van kleine metalen onderdelen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische middelen raadplegen productie van metalen containers solderen verwerking van non-ferrometalen onderdelen voorbereiden om samen te voegen productie van gereedschappen verwerkt werkstuk markeren afvlaktechnologieën voor metaal mechanica van motorvoertuigen gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen soorten metaalproductieprocessen

Source: Sisyphus ODB